Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak


hyse
Anbefalt kvote 2021
69 280
tonn
Anbefalt kvote 2020
41 818
tonn
Avtalt kvote 2020
41 818
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2021 ikke overstiger 69 280 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har vært over MSY Btrigger i de fleste av årene etter 2002. Fiskedødeligheten har avtatt fra begynnelsen av 2000-tallet, men har i hele perioden vært over MSY. Rekrutteringen har vært relativt lav siden 2000, med enkelte noe sterkere årsklasser innimellom, men uten noen virkelig gode årsklasser slik som i tidligere tider (før år 2000).

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa og Flim i 2019 og gytebestanden i 2020 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

Grunnlag

F(2-4) i 2021

SSB i 2022(tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

69 280

FMSY

0,194

471 256

+129

+66

+66

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
** Fangst i 2021 sammenlignet med TAC i 2020
*** Fangst i 2021 sammenlignet med råd for 2020

Saker relevant for rådet

2019 – årsklassen vurderes til å bidra til en betydelig større rekruttering enn de foregående årsklasser, og fører til den betydelige økningen i kvoteråd.

De få sterkere årsklassene driver dynamikken i bestanden og fører til fluktuerende råd.

Svært lite fisk under minstemål blir landet og utkast (estimert til 31% av totalfangstene i 2020) forekommer fortsatt, på tross av landingspåbudet som ble innført i 2016 og nå gjelder hele bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 132 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,384
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,274
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,194
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,197
Ventet gytebestand i 2020:  206 064 tonn

Standardplott