Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak


hyse som svømmer i stim
Anbefalt kvote 2024
149 024
tonn
Anbefalt kvote 2023
126 511
tonn
Avtalt kvote 2023
68 498*
tonn

*Sum over alle områder

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2024 ikke overstiger 149 024 tonn.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa  og Flim i 2022 og gytebestanden i 2023 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F(2-4) i 2024 SSB i 2025 (tonn) 5 forandring i SSB* % forandring i TAC** % endring i råd***
MSY- tilnærmingen 149 024 FMSY 0,24 473 483 -11 +118 +17,8

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
** Fangst i 2024 sammenlignet med TAC i 2023
*** Fangst i 2024 sammenlignet med råd for 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent med fjorårets vurdering.

Saker relevant for rådet

Rekrutteringen til bestanden var generelt bedre før år 2000 enn den har vært etterpå. Imidlertid har alle de fire siste årsklassene (2019-2022) vært sterkere enn gjennomsnittet etter år 2000. Sammen med lav fiskedødelighet i senere år har dette ført til en sterk økning i gytebestanden og påvirker også kvoterådet.

Svært lite fisk under minstemål blir landet og utkast (estimert til 33% i vekt av totalfangstene i 2022) forekommer fortsatt, på tross av landingspåbudet som ble innført i 2016 og nå gjelder hele bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 541 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 189 734 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 189 734 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,43
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,24
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,24
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,111
Ventet gytebestand i 2024: 533 910 tonn

Figur som viser standardplott hyse 2024
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95% konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F, og rekruttering.