Tema: Fôr og ernæring

C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\fiskefor eivind senneset.jpg
Fotograf: Eivind Senneset

Hva bør fisken spise for å holde seg frisk og til slutt bli sunn og trygg mat? I likhet med mennesker, må fisken spise mat som holder den frisk. Den trenger de riktige næringsstoffene.

Kan få mangelsykdommer

I naturen spiser fisk alt fra små byttedyr i elven eller havet til større dyr som fisk og krepsdyr. Men oppdrettsfisk, som lever livene sine i merder, spiser tørrfôr formet som pellets. Hver pellet er en matpakke med næringsstoffer som fisken trenger: fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler.

Får fisken for lite av viktige næringsstoffer, kan den få sykdommer. Hvis den for eksempel får for lite av aminosyren histidin, kan den få øyelidelsen grå stær. Og hvis fisken får for lite vitaminer eller mineraler, kan den få fettlever og beindeformiteter. Et optimalt fôr vil også gjøre oppdrettsfisken bedre i stand til å tåle stress.

Nye fôringredienser

Fiskefôr er tradisjonelt blitt laget av fiskeolje og fiskemel, men de siste årene er en stor del av de marine ingrediensene byttet ut med plantebaserte ingredienser, som rapsolje. Dette har blant annet gjort at oppdrettslaks har mindre av de marine omega-3-fettsyrene enn før, men forskning viser at fisken fremdeles er en god kilde til disse fettsyrene.

For at det skal kunne bli ytterligere mer fiskeoppdrett i fremtiden, er det likevel behov for å finne nye, gode fôrråvarer. Ett alternativ kan være å bytte ut fiskemelet med insektmel. Da forskere byttet ut det tradisjonelle fiskemelet med insektmel, så de at fisken vokste like bra, og den smakte like godt. Et smakspanel kunne ikke kjenne forskjell på fisk som hadde fått et fôr med insektmel og fisk som hadde fått fiskemel.

Slik overvåkes fiskefôret

På oppdrag for Mattilsynet overvåker HI norsk fiskefôr årlig. Mattilsynet tar prøver fra fôrprodusenter fra fabrikker på ulike steder i landet, og på ulike tidspunkt av året. Fôret og fôringrediensene, både marine og vegetabilske, analyseres ved HI for både uønskede stoffer og næringsstoffer. Målet er å få et representativt utvalg av fiskefôr og fôringredienser som blir brukt i norsk fiskefôrproduksjon, og kartlegge potensielle farer knyttet til fiskefôr som kan være en risiko for folkehelse, fiskehelse, fiskens velferd eller som kan føre til skader på miljøet.

Norge følger fôrlovgivningen i EU, og denne blir jevnlig endret og oppdatert i samsvar med forandringer i EUs fôrlovgivning. Resultatene av overvåkningen kan finnes i den årlige rapporten vår om overvåking av fiskefôr på hi.no.