Gå til hovedinnhold

Antarktis: Sørishavet

Antarktis Sørishavet Kjartan Mæstad

"G.O. Sars" og isfjell i Antarktis

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Sørishavet omringer kontinentet Antarktis. Det er et lukket økosystem, klart avgrenset fra havområdene rundt, på grunn av polarfronten. Fronten blir dannet der det iskalde antarktiske vannet møter varmere vannmasser fra nord og «stenger inne» økosystemet.

Sørishavet kan deles inn i tre ulike soner: en ytre, isfri sone, en midtre sone og en indre sone med permanent is rundt Antarktis. Det er mest liv og røre i den midtre sonen, og det er her krillen holder til.

Krillen er en nøkkelart i Sørishavet. Den er den viktigste maten for fisk, blekksprut, pingviner, sel og hval. Det er uvanlig lange steg mellom de ulike leddene i næringskjeden i Sørishavet. Det betyr at den lille krillen spiser mikroskopiske små fytoplankton – for så igjen å bli spist av en diger hval.

Norge er størst blant nasjonene som driver kommersielt fiske på krill i Antarktis. Derfor har Norge et ansvar for å sikre at fangsten er bærekraftig og ikke skader økosystemet. Havforskningsinstituttet bidrar med forskning og overvåkning, for å levere et kunnskapsgrunnlag til krillforvaltningen. Resultatene våre, i form av analyser og rapporter, blir presentert i internasjonale forum.