Gå til hovedinnhold

Lofoten og Vesterålen


Storegg jr

"Storegg jr." til kai ved Ellingsøy.

Fotograf: Gunnar Sætra, HI

Hav- og kystområdet rundt Lofoten og Vesterålen er unikt. Øyene stikker langt ut i havet, og bryter opp havstrømmene. Slik blir det næringsrike vannet fra havdypet presset opp til overflaten. Kraftige vinder blander vannet godt sammen. Midnattssolen gjør at produksjonen av planteplankton skjer døgnet rundt.

Disse faktorene gjør at Lofoten og Vesterålen er et område særs rikt på mangfoldig liv i havet: det vokser og gror i alle ledd i næringskjeden. Her er et stort artsmangfold.

Vannet fra havdypet er næringsrikt, men så lenge havstrømmene går dypt, slipper lite lys til, og dermed blir den biologiske produksjonen liten. Men når dette vannet blir presset opp utenfor Lofoten og Vesterålen, med sol døgnet rundt, starter en enorm biologisk produksjon: Planteplanktonet blomstrer opp og gir dyreplanktonet mye å spise på. Dyreplanktonet er igjen viktig mat for fisken – som gir de på toppen av næringskjeden middag; sel, hval og oss mennesker.

I skjæringspunktet mellom Norskehavet i sør og Barentshavet i nord ligger forholdene godt til rette for at fiskene skal føre arten videre. Lofoten og Vesterålen er området våre viktigste fiskebestander vandrer til for å gyte, som skreien (nordøstarktisk torsk). Skreien er grunnlaget for det tradisjonsrike lofotfisket.

Etter gytingen driver fiskeegg og -larver med havstrømmene opp til Barentshavet, der de vokser opp.

Det som skjer i havområdet rundt Lofoten og Vesterålen har igjen store konsekvenser for økosystemene i Norskehavet og Barentshavet.