Gå til hovedinnhold

Nasjonal toktkomité/ instrumentpool

Nasjonal toktkomité/ instrumentpool er den nasjonale toktkomiteen for offentlige institusjoner som eier eller har langtidsleieavtaler for fartøyer som brukes i marin forskning, undervisning eller annen datainnsamling.

Nasjonal toktkomité/ instrumentpool ble formelt etablert 1. januar 2006, og består av følgende institusjoner:

 • Havforskningsinstituttet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Forsvarets Forskningsinstitutt
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Tromsø 
 • Universitetsstudiene på Svalbard
 • Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet

Observatører:

 • Kartverket
 • Norges forskningsråd

Målet med Nasjonal toktkomité er å kunne tilby forskerne de beste og mest avanserte hjelpemidler som er tilgjengelige for å kunne møte utfordringene Norge står ovenfor innen marin forskning. Det er et økende behov for tilgang til avanserte fartøyer med komplisert og kostbart utstyr, samtidig som alle arbeider aktivt for å holde kostnadene forbundet med marin forskning nede. Det er også et mål å få mest mulig forskning ut av de midler som er til rådighet.

Disse målsettingene søkes oppnådd gjennom å:

 • koordinere bruken av egne forskningsfartøyer med tilhørende utrustning for å oppnå høyest mulig utnyttelsesgrad og mest mulig kosteffektiv bruk.
 • legge forholdene best mulig til rette for marin forskning gjennom opprettelsen av en nasjonal toktkomité (NTK) som skal gjøre det mulig å ”byttelåne” hverandres fartøyer med tilhørende utstyr.