Gå til hovedinnhold

Seksjon fartøydrift


Matroser på dekk Kronprins Haakon Roy M Bolstad og Kent Farstad foto Oda Linnea Brekke Iden HI
Fotograf: Oda Linnea Brekke Iden

Seksjonens ansvarsområder: 

Hovedoppgaven til Seksjon fartøydrift er bemanning, drift og vedlikehold og fartøyene. Videre har seksjonen ansvar for drift av lager, forvaltning av mekanisk prøvetakingsutstyr og fangstredskaper. 

Seksjonen ivaretar også oppfølging av rederiets HMS- og kvalitetssikringssystem og innehar rollen over DPA (Designated Person Ashore) og CSO (Company Security Officer). Videre har seksjonen ansvar for oppfølging av forskningsfartøyenes toktprogram og holder instituttets toktkalender ajour. 

Rederiet er sertifisert iht. ISM-koden, ISO 9001- og ISO 14001-standardene. Det er Seksjon fartøydrift som følger opp mot klasseselskap og ivaretar sertifisering av rederi og fartøyene.