Seksjon Fartøydrift

C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Matroser på dekk Kronprins Haakon Roy M Bolstad og Kent Farstad foto Oda Linnea Brekke Iden HI .jpg
Fotograf: Oda Linnea Brekke Iden

Seksjon Fartøydrift ansvarsområder: 

Hovedoppgaven til Seksjon Fartøydrift er bemanning, drift og vedlikehold og fartøyene. Videre har seksjonen ansvar for drift av lager, samt forvaltning av mekanisk prøvetakingsutstyr og fangsredskaper. 

Seksjonen ivaretar også oppfølge av rederiets HMS og Kvalitetssikring system og innehar rollen over DPA (Designated Person Ashore) og CSO (Compant Security Officer). Videre har seksjonen ansvar for oppfølging av fartøyenes toktprogram og holder instituttets toktkalender ajour. 

Rederiet er sertifiser iht. ISM koden, ISO 9001 og ISO 14001 standardene. Det er seksjon fartøydrift som følger opp mot klasse selskap og ivaretar sertifisering av rederi og fartøyene.