Gå til hovedinnhold

Seksjon fartøyinstrument

Seksjonens ansvarsområder 

Hovedoppgaven til Seksjon fartøyinstrument er drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og/eller bemanner.

Videre har vi ansvar for forvaltning (klargjøring, drift, lagring og vedlikehold) av en rekke mobilt utstyr og instrumenter som inngår i en felles "instrumentpool", og som forflyttes mellom fartøyene etter behov.

Fartøyinstrument disponerer verkstedslokaliteter på Nykirkekaien, Marineholmen og Dokken i Bergen.