Gå til hovedinnhold

Seksjon fartøyinstrument

 • Fartøysinstrument1.jpg

  Instrumentpersonell på vakt i instrumentrommet på Dr. F. Nansen.

 • C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Fartøysinstrument4.jpg

  CTD, Ægir og Multinett er noe av det vitenskapelige utstyret som Fartøyinstrument drifter.

 • C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Fartøysinstrument3.jpg

  CTD, Ægir og Multinett er noe av det vitenskapelige utstyret som Fartøyinstrument drifter.

 • C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Fartøysinstrument2.jpg

  CTD, Ægir og Multinett er noe av det vitenskapelige utstyret som Fartøyinstrument drifter.

Seksjonens ansvarsområder: 

Hovedoppgaven til Seksjon fartøyinstrument er drift og vedlikehold av vitenskapelig instrumentering om bord på forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet eier og/eller bemanner.

 

Videre har seksjonen ansvar for forvaltning (klargjøring, drift, lagring og vedlikehold) av en rekke mobilt utstyr og instrumenter som inngår i enfelles "instrumentpool", og som forflyttes mellom fartøyene etter behov.

Seksjonen disponerer verkstedslokaliteter på Nykirkekaien, Marineholmen og Dokken.