Gå til hovedinnhold

Disputas: Biologisk rådgivning på rekefiske


carsten disp 2006 130

Carsten Hvingel disputerer for dr.scient.-graden med tittelen “Construction of biological advice for the management of a northern shrimp fishery – the West Greenland example”. Han presenterer en ny metode for beregning av rekebestandens størrelse.

Den vestgrønlandske rekebestanden er verdens største og torsken antas å være den arten som spiser mest av disse rekene. Hvordan kan man beregne mengden av reker og forvalte dem forsvarlig?

Carsten forsvarer dr.scient.-graden ved Fiskerihøgskolen, Universitetet i Tromsø og arbeider til daglig ved Havforskningsinstituttet i Tromsø.

Tid og sted

Fiskerihøgskolen, Store auditorium 23. februar 2006, kl 1115.