Gå til hovedinnhold

2006ingolfsson olafurarnar150

Disputas: Størrelsesseleksjon og bidødelighet i trålfiske

[16.05.06] Ólafur Arnar Ingólfsson disputerer onsdag 24. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ” Size selectivity and escape mortality of gadoid fish in the Barents Sea trawl fishery”. Avhandlingen tar for seg størrelsesseleksjon i trålfiske etter torsk, sei og hyse i norsk trålfiske, samt dødelighet av fisk som unnslipper fra en trål.

Uib.no


vikingstad 116

Disputas: Kjønnsmodning hos laks

[16.01.06] Cand. scient Erik Vikingstad disputerer 19. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Aspects of sexual maturation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”oxley anthony120

Disputas: Fettomsetning i tarm hos laksefisk

[01.09.06] Anthony Oxley disputerte tirsdag 5. september 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Intestinal lipid metabolism in salmonid fish”.

UiB


haugen120

Disputas: Muskelvekst og kvalitet hos Atlantisk kveite

[13.10.06] Cand. scient Trine Haugen disputerer tirsdag 17. oktober for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Muscle growth dynamics and quality of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)”. Haugens resultater viser at kveite ser ut til å ha spesifikke vekstsoner i den hvite muskulaturen, og at den fortsetter å danne nye muskelfibre inn i voksen alder. Nydannelsen av fiber lot seg ikke påvirke ved å endre oppdrettsbetingelser med lys og temperatur. Kveiten kunne lagres på is forholdsvis lenge.

uib.no


suontamejorma 120

Disputas: Dyreplankton som fôrråstoff til oppdrettsfisk

[07.12.06] Cand. scient Jorma Suontama disputerer 14. desember 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Macrozooplankton as feed source for farmed fish – growth, product quality and safety”.

UiB


gresrudellensofie130

Disputas: Taskekrabbens spiseadferd på kamskjell

Cand. scient Ellen Sofie Grefsrud disputerte 13. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L.”

Ellen Sofie Grefsruds disputas


persandberg

Disputas: Fiskeriøkonomi

[11.01.06] Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen ”Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks”.carsten disp 2006 130

Disputas: Biologisk rådgivning på rekefiske

Carsten Hvingel disputerer for dr.scient.-graden med tittelen “Construction of biological advice for the management of a northern shrimp fishery – the West Greenland example”. Han presenterer en ny metode for beregning av rekebestandens størrelse.wennevikvidar 120

Disputas: Genetiske metoder i fiskeriforvaltning

[16.04.06] Vidar Wennevik disputerer 21. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The application of genetic profiling and statistical assignment methods in the management of fish populations”

UiB.no