Gå til hovedinnhold

Disputas: Genetiske metoder i fiskeriforvaltning


wennevikvidar 120

undefined

[16.04.06] Vidar Wennevik disputerer 21. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The application of genetic profiling and statistical assignment methods in the management of fish populations”

I avhandlingen undersøkes hvordan nye genetiske og statistiske metoder kan anvendes for ulike aspekter av fiskeriforvaltning. Nye metoder innenfor genetikk og statistikk har gjort det mulig å bedre definere hvordan arter av fisk er oppdelt i populasjoner, og informasjonen som blir tilgjengelig ved bruk høyvariable DNA-markører som mikrosatellitter gjør det også mulig å bestemme opprinnelse til enkeltindivider.

Mange elver er utsatt for en massiv oppgang av rømt oppdrettslaks, og arbeidet undersøker hvorvidt innkryssing av slik laks har endret den genetiske profilen i de ville populasjonene.

Personalia:

Vidar Wennevik er født i 1959 og oppvokst i Namsos, Nord-Trøndelag. Han tok cand.scient.-graden i marinbiologi ved Universitetet i Bergen våren 2002, og har arbeidet ved Havforskningsinstituttet siden 1986.

Tidspunkt og sted for disputasen:

Fredag 21.04.2006, kl. 10:15
Stort aud., Høyteknologisenteret
 

 

Se også:


Kontakt:

Vidar Wennevik, tlf. 55 23 63 78