Gå til hovedinnhold

Disputas: Kjønnsmodning hos laks


vikingstad 116

[16.01.06] Cand. scient Erik Vikingstad disputerer 19. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Aspects of sexual maturation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”

 

Avhandlingen undersøker ulike sider ved regulering av alder ved første kjønnsmodning (pubertet) og modningstidspunktet i den normale gytesesongen hos laks, og i hvilken grad disse mekanismene blir styrt av miljømessige, genetiske og endokrine faktorer. Arbeidet viser at alder ved første kjønnsmodning i stor grad er påvirket av komplekse samspill mellom individets vekst, miljøforhold og genetikk. Dessuten tyder arbeidet på at denne beslutningsprosessen skjer flere måneder før gytesesongen begynner. Resultatene vil være av betydning for videre avlsarbeid og i utviklingen av nye produksjonsmetoder. 

Erik Vikingstad tok sin cand. scient eksamen i akvakultur og havbruk ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø i 1997. Hans doktorgradsarbeid er utført ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen

19.01.2006, kl. 13:15, Aud. 101, Jahnebakken 5