Gå til hovedinnhold

Disputas: Taskekrabbens spiseadferd på kamskjell


gresrudellensofie130

Cand. scient Ellen Sofie Grefsrud disputerte 13. januar 2006 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L.”

I arbeidet med å utvikle havbeite med stort kamskjell har høy dødelighet som følge av predasjon fra taskekrabbe vært et hovedproblem. For å utvikle en strategi for utsetting av kamskjell på bunn er økt kunnskap om skjellenes predasjonsrisiko viktig. Avhandlingen omhandler interaksjoner mellom kamskjell og krabbe med fokus på krabbens spiseadferd, styrken på kamskjellets skall og predatorkontroll. Arbeidet har vist hvordan krabbe endrer spiseadferd når størrelse på kamskjell øker og at taskekrabben foretrekker dyrkede skjell fremfor ville skjell. Ved krabbeangrep er skallet kamskjellets viktigste forsvar, og skallets egenskaper vil være avgjørende for om krabben lykkes i å knuse og spise skjellet. Målinger har vist at ville kamskjell hadde sterkere skall enn de dyrkede av samme størrelse, og dette ser ut til å være hovedårsaken til at krabben foretrekker disse skjellene. En studie av skallstyrkeutvikling de fem første leveår og sammenligning av ville og dyrkede kamskjell som har vokst i samme område tyder på at forhold knyttet til dyrkingsmiljøet i hengekulturer fører til svakere skall hos dyrkede kamskjell. Resultater fra undersøkelser av skallets mikrostruktur viser strukturelle avvik i oppbyggingen av skall fra dyrkede skjell, men det er uklart om dette kan forklare forskjeller i skallets styrkeegenskaper.

En studie i bruk av gjerde for å holde krabbene unna skjellene har gitt gode resultater for overlevelse og er nå i bruk i havbeite av kamskjell.

Personalia:
Ellen Sofie Grefsrud er født i Seattle, USA i 1973 og oppvokst på Lierskogen i Lier kommune. Hun tok sin cand. scient eksamen i marinbiologi ved Universitetet i Bergen i 1999. Hennes doktorgradsarbeidet er utført ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.01.2006, kl. 12:15, Aud. 101, Jahnebakken 5

 

Se også:


Kontakt:

, tlf. 410 47 085