Gå til hovedinnhold

Disputas: Fettomsetning i tarm hos laksefisk


oxley anthony120

undefined

[01.09.06] Anthony Oxley disputerte tirsdag 5. september 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Intestinal lipid metabolism in salmonid fish”.

Tradisjonelt er oljer fra marine kilder brukt som fettingrediens i fiskefôr til rovfisk som laks og ørret. Fiskeoljer er en begrenset ressurs, og dagens forbruk kan ikke ytterligere øke i takt med produksjonsøkningen av oppdrettsfisk. Men å bruke de alternative bærekraftige fettkildene, som for eksempel planteoljer, i fôr til fisk kan føre til endring av tarmens permeabilitet og evne til å beskytte fisken mot patogene bakterier. Til tross for at funn er gjort som viser at alternative oljekilder påvirker tarmen, er de grunnleggende biokjemiske mekanismer for fettomsetning i tarm lite kjent.

I doktorgradsoppgaven ble syntese av fett i tarm hos laksefisk (Atlantisk laks og ørret) undersøkt ved å bruke radioaktivt merkede fettkomponenter i ulike tarmmodell systemer på subcellulært, cellulært og vevsnivå. Resultatene viser at lipid (triacylglyserol; TAG) resyntese i tarmcellene hos laksefisk følger de samme biokjemiske synteseveier som de beskrevet for mennesketarm. Videre er det vist en endring i fettsyntesen avhengig av hvilke typer fettsyrer som er tilgjengelig. Fettsyrer som man finner høye nivåer av i planteoljer “overstimulerte” triacylglyserolsyntesen i tarmcellene, og kan være årsaken til fettdråpeakkumuleringen som man finner i tarmcellene hos planteoljefôret fisk. De samme fettsyrene stimulerte ikke fosfolipidsyntese, som er nødvendig for å ha en effektiv triacylglycerol (oljedråpe) transport ut av tarmcellene. Flerumettede fettsyrer som man finner i marine oljer (20:5n-3; EPA og 22:6n-3; DHA) ble brukt som energikilde i tarmcellene. Generelt var fettsyreutnyttelsen i tarm hos laksefisk delt mellom fettsyntese og fettforbrenning, der plantefettsyrer stimulerte syntese og marine fettsyrer var foretrukket til forbrenning og energiproduksjon.

Personalia:

Anthony Oxley, født 1979 vokste opp i Leeds (UK). Han tok mastergraden i “Applied Fish Biology” på University of Plymouth (UK) i 2002. Han startet på PhD graden ved Universitetet i Bergen i 2003 med arbeidssted ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet (HI). Doktorgradsarbeidet var finansiert av Norges forskningsråd, prosjekt “Krill as feed source for fish” og EU prosjektet “Gut integrity”.

Tidspunkt og sted for disputasen:

05.09.2006, kl. 10:15, Sildetønnen, Nordnesboder 4, NIFES

 

 

Se også

UiB

Kontaktperson:

Anthony Oxley, tlf. 55 90 51 39