Gå til hovedinnhold

Disputas: Størrelsesseleksjon og bidødelighet i trålfiske


ingolfsson olafurarnar150

undefined

[16.05.06] Ólafur Arnar Ingólfsson disputerer onsdag 24. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ” Size selectivity and escape mortality of gadoid fish in the Barents Sea trawl fishery”. Avhandlingen tar for seg størrelsesseleksjon i trålfiske etter torsk, sei og hyse i norsk trålfiske, samt dødelighet av fisk som unnslipper fra en trål.

I avhandlingen har han studert hvor stor andel av torskefisk som kommer i kontakt med en kommersiell torsketrål som unngår å bli fanget ved å rømme under trålgearet. Dette har han gjort ved å samle opp fisken som unnslipper i oppsamlingsposer som var montert under trålen. Resultatene viser at betydelige mengder fisk går under trålen og at det er flere små enn store fisk som rømmer. Forsøkene viste at en tredjedel av torsken, en fjerdedel af hysen og 7% av seien unnslapp under trålen. I andre forsøk har han sammenlignet utsortering av småtorsk gjennom tradisjonelle trålposer med utsortering gjennom seleksjonsrista som er påbudt i trålfisket i norske farvann nord for 62°N. Resultatene tyder på at man kan oppnå den ønskede utsortering av småfisk ved å øke posens maskevidde istedet for å bruke sorteringsrist. Dødeligheten av torsk, hyse og sei som selekteres ut igjennom trålmasker og sorteringsrist ble studert i fire feltforsøk. Resultatene viste at torsk og sei tåler seleksjon godt, uansett utsorteringsmetode, og har tilnærmet 100% overleving. Hyse er en mer sårbar art, og det viste seg at dødeligheten var størst hos den minste fisken. Det ble imidlertid ikke påvist forskjell i dødeligheten mellom rist eller masker som seleksjonsmetode.

Avhandlingen tar også for seg usikkerhetsmomenter i seleksjonsforsøk og utvikling av forsøksmetodikk for overlevelsesforsøk.

Personalia

Ólafur Arnar Ingólfsson er født i 1970 og oppvokst i Isafjördur i Island. Han er utdannet MSc. i Fisheries Science fra Universitetet i Akureyri i 2002 og ble ansatt i 2003 som doktorgradsstipendiat ved Fangstseksjonen, senere Forskningsgruppe Ansvarlig Fangst, Havforskningsinstituttet i Bergen, under det NFR-finansierte prosjektet ”Trawl induced unaccounted mortality”.

Tidspunkt og sted for disputasen

24.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégt. 41
 

 

Se også:

Kontakt:

Ólafur Arnar Ingólfsson, tlf. 55 23 68 13