Gå til hovedinnhold

Steril triploid oppdrettslaks liker det kaldt


da165f26dcdb Florian

undefined

Florian Sambraus disputerer 14. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Solving bottlenecks in triploid Atlantic salmon production. Temperature, hypoxia and dietary effects on performance, cataracts and metabolism”.

Triploid laks har tre sett med kromosomer og er steril. Norske eggprodusenter produserer i dag delvis triploide lakseegg. Bruk av triploid laks i oppdrett reduserer problemet med uønsket kjønnsmodning og forhindrer at rømt oppdrettslaks formerer seg i naturen. Tidligere forskning har vist at triploid laks er mer sensitiv for høy temperatur og lav oksygenmetning i vannet enn normal diploid laks.

Denne avhandlingen kartlegger de beste oppdrettsforholdene for triploid laks. Forsøkene har vist at steril triploid laks vokser bedre eller likt som fertil diploid laks ved sjøvannstemperaturer mellom 3 og 12 °C, men får redusert appetitt tidligere enn diploid laks når temperaturen øker til 18 °C. Liten triploid laks (300 g) var mer tolerant for høy vanntemperatur enn stor triploid laks (2,5 kg). Samtidig hadde liten triploid laks lavere toleranse for lav oksygenmetning sammenlignet med både stor triploid laks og liten diploid laks. Når det er både høy temperatur og lav oksygenmetning er triploid laks mer utsatt enn diploid laks, og svake individer kan dø under slike forhold.     

Et annet problem som kan oppstå hos triploid laks ved høy temperatur er utvikling av katarakt (grå stær). Lidelsen kan påvirke synet og evnen til å ta til seg føde. Forsøkene i denne avhandlingen viste at triploid laks hadde mer katarakt en diploid laks, og at økt temperatur gav mer katarakt hos både diploid og triploid laks. Et tilskudd av aminosyren histidin i dietten reduserte kataraktutvikling hos både diploid og triploid laks.

Avhandlingen viser at steril triploid laks kan benyttes i lakseoppdrett dersom den gis de rette miljøforholdene og får dekket sine ernæringsbehov.

Personalia

Florian Sambraus er født 23.11.1984 i Lübeck, Tyskland. Han har bachelorgrad fra Universitetet i Kiel og tok mastergraden ved Universitetet i Stirling, Skottland. Der studerte han bærekraftig akvakultur og gjorde sine første erfaringer med triploid laks i 2011. I stipendiatperioden har Sambraus vært tilknyttet Universitetet i Bergen og ansatt ved Havforskningsinstituttet (arbeidssted Forskningsstasjonen Matre). Veiledere har vært Per Gunnar Fjelldal (Havforskningsinstituttet) og Rune Waagbø (NIFES).

Tid og sted for disputasen

Onsdag 14. desember 2016, kl. 10:15. Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Bergen.

Kontakt

Florian Sambraus, tlf. (+47) 919 18 319 / Florian.Sambraus@imr.no