Gå til hovedinnhold

Spreiing av lakselus frå norske oppdrettsanlegg


Sjoorret foto Rune Nilsen

Sjøørret (Salmo trutta L.)

Fotograf: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet

Rosa Maria Serra-Llinares forsvarte avhandlinga si for ph.d.-graden i naturvitskap den 9. oktober 2020 med tittelen: The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.).

Både prøveforelesing og disputas blei gjennomførte digitalt og strømma slik at publikum kunne følge arrangementa.

Prøveforelesing:
Managing conflicts between wildlife conservation and industrial activities in aquatic habitats, during unprecedented climate change.

Disputas: 
The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.)

Bedømmingskomité:

  • Elvira de Eyto, Marine Institute, Furnace, Ireland (1. opponent)
  • Colin Adams, University of Glasgow, UK (2. opponent)
  • Stefano Peruzzi, Department of Arctic and Marine Biology, UiT (leiar) 

Rettleiarar:

  • Roar Kristoffersen, UiT, Institutt for arktisk og marin biologi
  • Eva Thorstad, Norsk institutt for naturforsking (NINA)
  • Pål Arne Bjørn, Havforskingsinstituttet
  • Thomas Bøhn, Havforskingsinstituttet

Les meir om Serra-Llinares sitt arbeid her: Sjøaure har naudløysing mot lus — men mange døyr likevel