Gå til hovedinnhold

Spredning av lakselus fra norske oppdrettsanlegg

Sjoorret foto Rune Nilsen

Sjøørret (Salmo trutta L.)

Fotograf: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet

Rosa Maria Serra-Llinares forsvarte avhandlingen sin for ph.d.-graden i naturvitenskap den 9. oktober 2020 med tittelen: The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.).

Både prøveforelesning og disputas ble gjennomført digitalt og ble strømmet slik at publikum kunne følge arrangementene.

Prøveforelesning:
Managing conflicts between wildlife conservation and industrial activities in aquatic habitats, during unprecedented climate change.

Disputas: 
The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.)

Bedømmelseskomité:

  • Elvira de Eyto, Marine Institute, Furnace, Ireland (1. opponent)
  • Colin Adams, University of Glasgow, UK (2. opponent)
  • Stefano Peruzzi, Department of Arctic and Marine Biology, UiT (leder) 

Veiledere:

  • Roar Kristoffersen, UiT, Inst. for arktisk og marin biologi
  • Eva Thorstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Pål Arne Bjørn, Havforskningsinstituttet
  • Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet

 

Les mer om Serra-Llinares' arbeid her: Sjøaure har naudløysing mot lus — men mange døyr likevel