Gå til hovedinnhold

Ny kunnskap om gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites

Lucilla Giulietti disputerer 16.03.22 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Soft flesh-inducing species of the Kudoa thyrsites complex: new insight into the diversity and fish host infection characteristics, with special emphasis on Northeast Atlantic mackerel».

Flere arter innen slekten kudoa, som er bittesmå parasittiske nesledyr (Cnidaria), kan ødelegge kvaliteten til fisk ved at de forårsaker såkalt «soft flesh» eller geléfisk. Tilstanden skyldes en enzymatisk oppløsning av kjøttet like etter fiskens død. Berørt fisk blir normalt sortert ut, med tap for næringen som resultat. 

Den viktigste arten er Kudoa thyrsites som er påvist hos mange kommersielle fiskeslag, inkludert makrell og oppdrettslaks. Til tross for parasittens skadepotensial, vet vi fortsatt lite om kudoas generelle biologi. For eksempel er dens livssyklus fremdeles ukjent, og vi vet ennå ikke hvordan fisk blir smittet. 

Lucilla Giulietti har i sin doktoravhandling sett nærmere på slektskapsforholdene innen denne gruppen parasitter. Hun har også undersøkt hva som kjennetegner K. thyrsites-infeksjoner i makrell som er en svært verdifull fiskeriressurs. Resultatene er basert på avanserte genetiske analyser og tyder på at K. thyrsites er et kompleks av flere søsterarter og at varianten i makrell er den «ekte» K. thyrsites

Analyser fra en langtidsstudie over 14 år (2007–2020) viste at forekomsten av «soft flesh» hos makrell fra Nordsjøen har økt tre til seks ganger i 2019 og 2020, etter å ha vært stabil på rundt 1 prosent i over ti år. Denne økningen, og den observerte trenden at primært større makrell utvikler «soft flesh», kan føre til betydelige tap for norsk pelagisk fiskeri. Dette gjelder ikke bare tapte inntekter, men også dårligere omdømme i viktige markeder for norsk makrell. Molekylærbiologisk screening viste at «soft flesh» kun utvikles hos makrell som har mye kudoa i filetene. Analysene avdekket også at K. thyrsites forekommer i små mengder i over 40 prosent av makrellen i høstsesongen, men at kun fisk med mye kudoa i kjøttet, faktisk utvikler «soft flesh». Tilsynelatende økt forekomst av kudoa i makrell de siste år, kan muligens forklares ved klimarelaterte endringer i havet som legger til rette for at flere makrell blir smittet med kudoa i gyteområdene.

Lucilla Giulietti
Foto: Erlend Astad Lorentzen / HI

Personalia

Lucilla Giulietti er født og oppvokst i Italia. Hun tok bachelorgrad i miljøvitenskap og mastergrad i marinbiologi og økologi ved Tuscia University i Viterbo, Italia. Etter studiene jobbet hun som forskningsassistent i parasittologi ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen. Der ble også doktorgradsarbeidet utført under veiledning av seniorforsker Arne Levsen (HI), professor Egil Karlsbakk (UiB/HI) og seniorforsker Nachiket P. Marathe (HI).

Disputasen

Tid: 16. mars 2022 kl. 10.15–13.45
Sted: Havforskningsinstituttet, møterom «Vågen», Nykirkekaien 1, Bergen / https://tinyurl.com/2dzh7nkt