Gå til hovedinnhold

2022Fiskeprøve med reker og småfisk fra lavere trofisk nivå

Arsen-spesiering i nye marine ressurser

Jojo Tibon disputerer 9. desember 2022 for ph.d.-graden ved Danmarks Tekniske Universitetet (DTU) i Lyngby, København, med avhandlingen “Development of analytical methods for arsenic speciation and their application to novel marine feed resources”. 
 Stillehavsøsters

Norovirus i stillehavsøsters

Sarah Marie Stoppel disputerer 21. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Norovirus in Pacific Oysters».Laksefôr

Essensielle fettsyrer i laksefôr

Chandrasekar Selvam disputerer 30. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dietary fatty acids and their ratio: impact on Atlantic salmon health, mineral status and intestinal lipid transport».Oppdrettslaks.

Omega-3- og omega-6-fettsyrer i fôret til laksen – hva så?

Bjørg Kristine Hundal disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 28. juni 2022 med avhandlingen «Optimisation of dietary n-3 and n-6 fatty acids for a robust Atlantic salmon (Salmo salar)».Torsk på målebrettet

Bedre estimater for urapportert fangst i norske farvann

Thomas L. Clegg disputerer den 27. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Estimating unreported catches in Norwegian fisheries".Mor med barn på fanget - på kontroll i mor og barn-prosjektet

Jodmangel hos sårbare grupper i Norge

Synnøve Næss disputerer 24. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Maternal and infant iodine nutrition and thyroid function».FluorescentSalmonLouse

Belysning av planktoniske lakselusstadier

Cameron Thompson disputerer 17. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The salmon louse larval black box: Evaluating fecundity and enumerating planktonic stages with an aquaculture management perspective».Torskelarve

Overlevelse for tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk

Clarissa Akemi Kajiya Endo ved Havforskningsinstituttet forsvarte avhandlingen "Tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk under ulike klima- og demografiske bestandsforhold" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 16. juni 2022.en tegning som viser fisk, planter, fugler og aktiviteter i økosystemet i Barentshavet

Variasjon i Barentshavet sitt økosystem og responsen på menneskeinduserte stressfaktorar

Elliot Sivel disputerte den 22. april 2022 ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlinga «Investigating the drivers of the Nordic Seas food-web dynamics using Chance and Necessity modelling».
Småskala fiskebåter ved kai i Ghana

Små fisk med stor betydning

Astrid Elise Hasselberg disputerer 7. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana".Gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites (10 µm)

Ny kunnskap om gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites

Lucilla Giulietti disputerer 16.03.22 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Soft flesh-inducing species of the Kudoa thyrsites complex: new insight into the diversity and fish host infection characteristics, with special emphasis on Northeast Atlantic mackerel».