Gå til hovedinnhold

Essensielle fettsyrer i laksefôr


Laksefôr

Fiskefôr

Fotograf: Eivind Senneset / HI

Chandrasekar Selvam disputerer 30. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dietary fatty acids and their ratio: impact on Atlantic salmon health, mineral status and intestinal lipid transport».

De siste tiårene har en rekke forsøk vist at fiskeolje delvis eller fullstendig kan erstattes med vegetabilske oljer uten negative effekter på vekst og velferd, forutsatt at nok langkjedet omega-3 har vært til stede i fôret. De fleste fôringsforsøk kjøres imidlertid under kontrollerte, stabile miljøforhold, hvor det er minimal belastning på fisken. Fisk i oppdrett lever derimot under krevende forhold, hvor de blant annet utsettes for varierende vanntemperatur, håndtering, sykdom og avlusning. Derfor trenger vi økt kunnskap om hvordan fôrets fettsyreinnhold kan brukes for å opprettholde en sunn og robust fisk som kan takle stressende situasjoner. I tillegg til endringen i fettsyreprofilen, vil økende innhold av planteingredienser påvirke mengden av mineraler i fôret, og også tilgjengeligheten av disse. Videre er lite kjent om hvordan denne endringen i fettsyreprofilen påvirker opptaket og transporten av fettsyrer i tarmen.

I dette doktorgradsarbeidet har det blitt undersøkt hvordan fôrets fettsyreprofil påvirker laksens helse og mineralstatus under utfordrende miljøbetingelser. En interaksjon mellom fettsyrer i fôret og mineralstatus ble funnet, og økende langkjedet omega-3 i fôret førte til forbedret sink- og selenstatus i laksen. Dette er viktig kunnskap for oppdrettsnæringen slik at de kan oppnå bedre utnyttelse av mineraler i fôret og redusere utslipp til omgivelsene. Avhandlingen har gitt økt forståelse for viktigheten av balansen mellom omega-6 og omega-3 FA i laksefôr under sykdom (amøbegjellesykdom). Redusert vekst ble funnet hos infisert fisk med mye omega-6 i fôret i forhold til omega-3. Videre har mekanismer for opptak og transport av fettsyrer i tarmen blitt studert ved hjelp av en cellemodell. Vegetabilske oljer er rike på enumettede fettsyrer, og en høyere andel av disse i fôret gav opphopning av store fettdråper i tarmen. Dette reduserte effektiviteten av fettsyreopptaket.

Chandrasekar
Chandrasekar. Foto: Nini H. Sissener, HI

Personalia

Chandrasekar Selvam (f. 1987) er født og oppvokst i India. Han har en bachelorgrad i fiskerivitenskap fra Tanuvas, India og mastergrad i fiskefysiologi og biokjemi fra Central Institute of Fisheries Education, Mumbai, India.

Doktorgradsavhandlingen er utført ved Havforskningsinstituttet (HI) under veiledning av dr. Nini H. Sissener (HI), dr. Øystein Sæle (HI), dr. Antony J. Prabhu Philip (HI) og prof. Rune Waagbø (HI/UiB).

Disputas

Tid og sted: 30. juni 2022 kl. 11.15–13.15 Stort auditorium, datablokk Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 51, Bergen

Adgang for interesserte.