Gå til hovedinnhold

Små fisk med stor betydning

Astrid Elise Hasselberg disputerer 7. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana".

Forekomsten av feilernæring øker globalt, og tilgang på næringsrik, trygg og bærekraftig mat må sikres til en voksende befolkning. Landbasert mat preger globale matstrategier, men i land som Ghana står små fisk på menyen. Små fisk som spises hele er kjent for å bidra med en rekke vitaminer, mineraler og omega-3-fettsyrer til kosten. I Ghana blir små fisk ofte røykt, saltet eller tørket for å øke holdbarheten, men hvordan dette påvirker fiskens næringssammensetning er ikke dokumentert. Små fisk er også en viktig del av Ghana sitt småskalafiskeri, som omfatter millioner av aktører på vann og land.

I dette doktorgradsprosjektet samlet vi inn små marine- og ferskvannsfisker som enten var røykt, saltet eller tørket fra fiskemarkeder i fem regioner i Ghana. Analyser viste at de prosesserte fiskene var gode kilder til vitaminer, mineraler og omega-3-fettsyrer, men at innholdet av tjærestoffer (PAH), enkelte tungmetaller og bakterier var over anbefalte nivåer. Ulike vev av røykt ansjos ble også analysert og vurdert i et scenario med barn under 2 år som referansegruppe. Våre data viste at selv om ulike vev av ansjos er rike på næringsstoffer som er viktige for barns utvikling, gjorde høye konsentrasjoner av PAH og enkelte tungmetaller at røykt ansjos fra Ghana ikke kan anbefales som en trygg matkilde. Vi undersøkte også hvilke utfordringer småskalafiskeriet i Ghana står ovenfor i en oversiktsartikkel, som avdekket at både redusert tilgjengelighet og tilgang på fisk truer matsikkerheten i landet.

Små fisk har stort potensial til å bidra i kampen mot næringsstoffmangler i Ghana, men høye verdier av enkelte fremmedstoff kan utgjøre en risiko for forbrukere. For å sikre trygg bruk av små fisk er det derfor viktig å forbedre nåværende prosesseringsmetoder og rutiner i verdikjeden. Sett i et større perspektiv er det også viktig at koblingen mellom fisk og matsikkerhet fremheves i videre forskning og at lovgivning støtter bærekraftigheten til småskala aktører.

Astrid Hesselberg_pressebilde
Astrid Hasselberg. Foto: Runar Mæland, HI

Personalia

Astrid Elise Hasselberg (f. 1986) er oppvokst i Bergen og har en mastergrad i human ernæring fra Universitetet i Bergen (2014). Doktorgradsarbeidet utgår fra Havforskningsinstituttet og Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen.

Hovedveiledere var PhD Ole Jakob Nøstbakken og PhD Marian Kjellevold, og biveiledere var PhD Inger Aakre og førsteamanuensis Robin Ørnsrud, alle Havforskningsinstituttet.

Disputas

Tid: 07.04.2022 kl. 12.15
Sted: HUS - BB-bygget, Auditorium 1 / Digitalt møterom (Zoom)

Prøveforelesning kl. 10.15 samme dato og sted: Digitalt møterom