Gå til hovedinnhold

Bruk av proteomikk for autensiering av mat og fôr


Figur som viser DNA-sekvensering

Figur som viser DNA-sekvensering.

Madhushri Shrikant Varunjikar disputerer 10. mars 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proteomic Tools for Food and Feed Authentication".

Dette doktorgradsarbeidet fokuserer på å utvikle og implementere massespektrometribaserte metoder (proteomikk) for å identifisere, differensiere og kvantifisere proteinholdige ingredienser av animalsk og planteopprinnelse i ulike mat- og fôrblandinger. 

Ved bruk av metodene utviklet i dette arbeidet, var det mulig å identifisere lovlige og ulovlige fôringredienser i en fôrblanding. Bakgrunnen for at enkelte typer proteinkilder er tillatt i fôr og andre ikke, er frykten for spredning av sykdommer, hovedsakelig prionsykdommer som kugalskap (BSE). De fleste produkter fra drøvtyggere (for eksempel beinmel) er derfor ikke lov å bruke i fôr til matproduserende dyr. Det er heller ikke tillatt å krysse artsbarrieren (f.eks. fra ku med proteinmel fra ku). 

Da svarte soldatfluelarver (BSF) blir brukt i fôr til både kylling og fisk, er det viktig å kunne kontrollere at disse fôrdyrene/insektene ikke blir dyrket på fôrmidler som er forbudt (f.eks. beinmel fra ku). Ved bruk av MS-metodikken kunne vi se om forbudte fôrmidler hadde blitt brukt til å dyrke larvene. 

Som en del av doktorgradsarbeidet ble det også utviklet en metode for å kvantifisere og autentisere de ulike artene i fiskeblandinger (f.eks. fiskekaker). Dette vil i fremtiden være et svært nyttig verktøy for å kontrollere at innholdsdeklarasjon i prosesserte matvarer er korrekt. Metodene som er utviklet i løpet av denne doktorgraden vil bidra til sikkerhet i den sirkulære økonomien og til å oppdage fôr- og matsvindel.

DOI of the graphical abstract: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108417

Personalia

Portrettbilde av Madhushri
Madhushri. Foto: A. Nath

Madhushri er født i 1994 i Maharashtra, India. Hun har bachelorgrad i bioteknologi og bioinformatikk fra India, hvoretter hun fulgte Erasmus Mundus Master (2017–2019). Mastergrad ble tildelt av Erasmus Mundus European Masters i marint miljø og ressurser i september 2019 i fellesskap med University of Bordeaux, University of Southampton, University of Liege og University of Basque Country (vertsinstitusjon for dette programmet).

Doktorgradsarbeidet ble utført ved Havforskingsinstituttet (HI) i forskningsgruppe Marin toksikologi i Bergen under veiledning av dr. Josef D. Rasinger (hovedveileder), dr. Kai Kristoffer Lie og professor Anne-Katrine Lundebye. 

På HI har Madhushri jobbet med massespektrometri og proteomikk, og med bærekraftig matproduksjon, noe hun har relevant erfaring med fra Erasmus Mundus' tverrfaglige mobilitetsprogram for marint miljø og ressurser (MER).

Disputas

Tid/sted: 10.3.2023 kl. 11.15–13.15 i Lille auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, Bergen. 

Alle interesserte er velkomne.

Disputasen kan også følges på Teams: 

Click here to join the meeting

Meeting ID: 369 388 392 989
Passcode: 7xCQiJ

Bedømmelseskomité

•    Jonas Bergquist, professor v/ Uppsala Universitet, Sverige 
•    Heidi Amlund, seniorforsker v/ Danmarks Tekniske Universitet, DK 
•    Kari Espolin Fladmark, professor v/ Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen 
•    Disputasleder: Tom Ole Nilsen, førsteamanuensis v/ Universitetet i Bergen 

Kontakt

Madhushri Shrikant Varunjikar 
E-post: Madhushri.shrikant.varunjikar@hi.no / madhushri.varunjikar@uib.no 
Telefon: +47 480 32 854