Gå til hovedinnhold

2023AI, KI, illustrasjonsbilde på kunstig intelligens

Betydningen av avstand i maskinlæring

Hyeongji Kim disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 23. oktober 2023 med avhandlingen "On the Significance of Distance in Machine Learning".Illustrasjonsbilde - to oppdrettslaks i merd som hopper opp og snapper etter luft

Potensielt skadelige effekter av mykotoksinene ENNB og BEA på oppdrettslaks

Sofie Søderstrøm disputerer onsdag 14. juni 2023 for Ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Effects of the emerging marine aquafeed mycotoxins beauvericin (BEA) and enniatin B (ENNB) in Atlantic salmon (Salmo salar) – Implications on cellular pathways and functions, and tissue responses”.Sjøis nord for Svalbard

Håndtering av usikkerhet i økosystemmodeller

Ina Nilsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dealing with uncertainty in ecosystem models along three axes; resolution, forcing and projections» den 24. mai 2023 kl. 10.15 på Geofysisk institutt, Bjerknessenteret i Bergen.petriskål med multiresistente bakterier

Klebsiella pneumoniae i norske farvann

Fredrik Håkonsholm disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap ved UiT og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Klebsiella pneumoniae in the marine environment” den 26. april 2023.Figur som viser DNA-sekvensering

Bruk av proteomikk for autensiering av mat og fôr

Madhushri Shrikant Varunjikar disputerer 10. mars 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proteomic Tools for Food and Feed Authentication".To niser som jager fisk i Lusterfjorden

Bifangst av niser i norsk kystgarnfiske

André Moan forsvarte sin doktoravhandling «Bycatches of harbour porpoises in Norwegian gillnet fisheries: implications for management and conservation» den 24. februar 2023 ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.