Gå til hovedinnhold

2023Figur som viser DNA-sekvensering

Bruk av proteomikk for autensiering av mat og fôr

Madhushri Shrikant Varunjikar disputerer 10. mars 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proteomic Tools for Food and Feed Authentication".To niser som jager fisk i Lusterfjorden

Bifangst av niser i norsk kystgarnfiske

André Moan forsvarte sin doktoravhandling «Bycatches of harbour porpoises in Norwegian gillnet fisheries: implications for management and conservation» den 24. februar 2023 ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.