Gå til hovedinnhold

Guddalselva


The smolt trap

Smoltfella ved Elvelaboratoriet i Guddalselva

Elvelaboratoriet i Guddalselva var i drift frå 2000-2021 med føremål å framskaffa kunnskap om overlevingsevna hos avkom av rømt laks i naturen, konkurranse mellom avkom av rømt laks og villaks og om elva sin smoltproduksjon.

Dette er ein av dei lengste og mest fullstendige tidsseriane på smoltutvandring og gytebestandar på sjøaure og laks i Noreg og Europa elles.

Sjå vasstand, temperatur og meir frå Guddalselva på NVE sin portal Sildre.