Gå til hovedinnhold

Guddalselva

The smolt trap

Smoltfella ved Elvelaboratoriet i Guddalselva

Elvelaboratoriet i Guddalselva vart etablert i 2000 med føremål å framskaffa kunnskap om overlevingsevna hos avkom av rømt laks i naturen, konkurranse mellom avkom av rømt laks og villaks og om elva sin smoltproduksjon. Dette er ein av dei lengste og mest fullstendige tidsseriane på smoltutvandring og gytebestandar på sjøaure og laks i Noreg og Europa elles.