Gå til hovedinnhold

Overvåking elv

The smolt trap

Guddalselva

Elvelaboratoriet i Guddalselva vart etablert i 2000 med føremål å framskaffa kunnskap om overlevingsevna hos avkom av rømt laks i naturen, konkurranse mellom avkom av rømt laks og villaks og om elva sin smoltproduksjon. Dette er ein av dei lengste og mest fullstendige tidsseriane på smoltutvandring og gytebestandar på sjøaure og laks i Noreg og Europa elles.

etne1

Etneelva

Den 40 meter breie flyteristfella som dekkar tverrsnittet av elva, representerer eit av dei mest nøyaktige datasetta i Europa på absolutt mengde rømt oppdrettsfisk, og på storleik og mellomårsvariasjonar i gytebestandar hos villaks og sjøaure.