Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Skoleportalen

oktober 054.JPG
Partnere UiB, Bergen Kommune, Statens Naturoppsyn, Hordaland Fylkeskommune, Forskningsrådet
Nettside http://skoleportalen.imr.no/

"Livet i fjæra" – et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom skole og forskning.

Prosjektet er basert på at de deltakende skolene utfører årlig og systematisk feltarbeid i fjæra. I samarbeid medforskerne, vil skolene bidra til en brederekartlegging av livsmiljø og biologisk mangfold langs norskekysten. Prosjektet vil dermed styrke både skolenes naturfagundervisningog elevenes øving i grunnleggende ferdigheter –i tillegg til å styrke forskernes kystovervåking. Nettverk for miljølære er et sammenbindende verktøy, der alle elevenes observasjoner legges inn i et sammenlignbart digitalt rammeverkmed muligheter for videre bruk.

Skolene gjennomfører sine feltarbeid og registreringer ved veiledning fra forskerne og fra miljølære. Faglige råd, støttesider, og samlinger vil styrke fellesskapet og oppdraget. Skoler som deltar kan søkestøtte til utstyr og pedagogisk oppbygging fra ’Den naturlige skolesekken’.