Gå til hovedinnhold

Næringsstoff-lab


Næringslab Eivind Senneset
Fotograf: Eivind Senneset

Næringsstofflaboratoriet er akkreditert etter ISO17025 for de fleste analysemetodene og er NRL for tilsetningsstoffer i fôr.

I tillegg til analysearbeid arbeider vi mye med metodeutvikling og forbedring av eksisterende metoder. 
Vi arrangerer årlig laboratoriekurs i næringsmiddelkjemi og analyse for UiB, og vi utdanner lærlinger i Laboratoriefaget. 
 
Instrumentparken vår består blant annet av:

  • HPLC/UPLC – med ulike detektorer som UV, DAD, EI, Fluorescence og CAD
  • GC/UFGC-FID
  • UPLC-MS-MS
  • Calorimeter
  • Spektrofotometer 
  • I tillegg har vi noen metoder som utføres med mikrobiologisk teknikk. 
     

Vi utfører analyser på ulike forskningsprosjekter, men har også noe aktivitet knyttet til Havforskningsinstituttet sine forvaltningsprogram, i hovedsak kontroll av fôr, veterinær grensekontroll, matvaretabell og sjømatdata. I tillegg har vi noe aktivitet på eksterne oppdragsanalyser for fiskerinæringen.