Plastlaboratoriet

  • HI-040636.jpg

    Plast i fjøra på Sotra.

    Fotograf: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet
  • Plab3_KM.jpg

    Fra åpningen av plastlab-en. Forsker Tanja Kögel forklarer byrådsleder Roger Valhammer hvordan et av instrumentene på lab-en fungerer.

    Fotograf: Kjartan Mæstad

Det nye plastlaboratoriet vårt ble åpnet i mai 2019 og er utstyrt med topp moderne og avansert analyseutstyr for å finne mengde og type plast av den minste og farligste mikroplasten. Dette er blant de mest avanserte plastlaboratoriene vi kjenner til. Her har vi mikroskop som kan bestemme plasttype av partikler ned til 3 µm.

Laboratoriet er utstyrt med luftfiltrering, overtrykk og sluse. Dette er nødvendig fordi det er så mye plast i støvet/luften at det kan forstyrre analyseresultatene. I tillegg er det brenneovn, inkubasjonsovn for forskjellige temperaturer, spesialarbeidsbenk for å beskytte prøvene for støv, en kjøttkvern for å dele opp fiskefileter før vi løser dem opp, presisjonsvekt for å veie inn plast til sammenligning, masse plastfritt forsøksutstyr med mer. 

Vi utvikler og tar i bruk nye metoder, blant annet for å få informasjon om antall, størrelse, fasong, type plast og tilsetningsstoffer. Noe er egenutviklede metoder og noe gjøres i samarbeid med andre laboratorier.

En av analysemetodene er en form for pyrolyse, hvor plasten varmes opp til gass i oksygenfritt miljø. Da brenner den ikke opp, men blir delt opp i mindre deler som kan sorteres som gass, og så måles.

Mikroplast er ett av fire fagområder under Kjemi- og fremmedstoff-laboratoriet

 

For å se på forekomsten av mikroplast i overflaten brukes en Mantatrål med maskestørrelse 180 mikrometer. Foto: Christine Fagerbakke / HI
For å se på forekomsten av mikroplast i overflaten brukes en Mantatrål med maskestørrelse 180 mikrometer. Foto: Christine Fagerbakke / HI.