Gå til hovedinnhold

Nr 6 2006 del 1 pdf

Sammendrag

Del 1. Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt. Rapporten presenterer middelverdier og standardavvik for hydrografiske data i Havforskningsinstituttets faste snitt. Grunnlag for beregningene er hydrografiske målinger for årene 1980 - 1999.

Last ned rapporten

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.17, linux2) ZServer/1.1 Date: Mon, 17 May 2021 08:54:40 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Nr 6 2006 del 1 pdf | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Nr 6 2006 del 1 pdf

Sammendrag

Del 1. Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt. Rapporten presenterer middelverdier og standardavvik for hydrografiske data i Havforskningsinstituttets faste snitt. Grunnlag for beregningene er hydrografiske målinger for årene 1980 - 1999.

Last ned rapporten