Gå til hovedinnhold

Evaluering - fettfinneklipping av all oppdrettslaks (Rapport fra Havforskningen nr. 20 -2012)

Sammendrag

Det er i ulike sammenhenger etterlyst en metode for merking av oppdrettslaks for å kunne skille rømt oppdrettslaks fra vill laks i fjorder og elver på en enkel og sikker måte. Havforskningsinstituttet har tidligere foreslått fettfinneklipping som merkemetode til dette formålet.