Gå til hovedinnhold

Resultater fra fullskala testing av funksjonelle egenskaper til 9 m2 pelagiske tråldører med justerbare luker (Rapport fra Havforskningen nr. 5-2012)

Sammendrag

Forsøkene med 2 m2 tråldører om bord på MS ”Fangst” i august-september 2011 var så positive (Valdemarsen et al 2011) at det ble besluttet å lage fullskala tråldører med samme utforming for funksjonstesting om bord i FF ”Johan Hjort” på et CRISP-tokt i oktober/november 2011.