Gå til hovedinnhold

Utvikling av kilenot til fangst av makrell – Forstudie (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2018)

Sammendrag

I fisket etter makrell kan settenot være et alternativt redskap til dorg og not for deler av den minste kystflåten. Effektiviteten til mange settenøter er imidlertid lav, og det er lite systematisk tilgjengelig kunnskap på feltet. I dette brukerstyrte forprosjektet er det gjort fiskeforsøk med ei tradisjonell settenot.