Gå til hovedinnhold

Topp moderne forskningsfartøy til bistandsarbeid


Dr

Dr. Fridtjof Nansen ankom Bergen etter et par dagers seilas fra verftet i Spania. Nå venter testing og utprøving før det bli dåp i mars og første tokt i mai.       

I dag kom den nye Dr. Fridtjof Nansen for første gang til sin hjemby Bergen. Nå skal det gjøres en rekke tester av utstyr og funksjoner før første tokt starter –  i begynnelsen av mai fra Casablanca.

–  Dette er en gledens dag! Dette blir flaggskipet i Norges internasjonale bistandsarbeid, og viderefører en stolt tradisjon ved Havforskningsinstituttet. Våre forskere har gjennom et langvarig faglig og sosialt engasjement bidratt sterkt til at kystnasjoner – spesielt i det sørlige Afrika – har økt sin kunnskap om bærekraftig forvaltning av egne ressurser. Denne nye Dr. Fridtjof Nansen styrker våre bidrag og samarbeidet med de nasjonale partene ytterligere, noe som er svært positivt, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Moderne teknologi og topp utstyr 

Dr. Fridtjof Nansen skal døpes i Oslo 24. mars. Det er Norad som eier fartøyet, men det skal drives av Havforskningsinstituttet, som også er ansvarlig for de vitenskapelige undersøkelsene og opplæring av kolleger i utviklingsland. FAO (FNs matvareorganisasjon) har et koordinerende ansvar for bruken av fartøyet i utviklingssamarbeid.

Havforskningsinstituttet har hatt ansvar for byggingen av det topp moderne forskningsfartøyet. Fartøyet er utstyrt med det mest moderne av teknologi og utstyr og blir en utmerket plattform for utvikling og styrking vår kunnskap om havet generelt. Data vi høster i bistandsprosjektene tilhører våre samarbeidsland og det setter dem i stand til å forvalte sine marine ressurser på en bærekraftig måte.

– Dette fartøyet kommer verden til å ha stor nytte av, slår havforskningsdirektøren fast.

Selv om det står Bergen i hekken på den nye Dr. Fridtjof Nansen, er det havområdene rundt Afrika og i sørøst-Asia som blir arbeidsområdet i framtida. I 2017 kommer den til å kartlegge fiskebestander fra Marokko til Sør-Afrika. Neste år står Asia for tur. Myanmar blir etter alt å dømme et sentralt samarbeidsland for Norge i den nye satsingen Fisk for utvikling.