Gå til hovedinnhold

Dr. Fridtjof Nansen er i gang


Innsamling av fisk på dekk
Toktleder Reidar Toresen melder at den nye Dr. Fridtjof Nansen er godt i gang med sitt første tokt utenfor Nordvest-Afrika.  
 
– Vi gikk fra Casablanca om kvelden 8. mai og skal arbeide i havområdet mellom Marokko og Kanariøyene fram til 7. juni, forteller Toresen. – I løpet av 2017 er målet er å dekke hele vestkysten av Afrika, fra Casablanca til Cape Town, legger han til. 
På dette aller første toktet er jobben å mengdemåle pelagisk fisk ned til 500 meters dyp. Toktet er det første av fire som går fra Marokko, via Mauretania, Guinea Bissau og Senegal til Guinea hvor det avsluttes 18. juli. 
 
Trålposen tømmes
Foto: Reidar Toresen, HI
I tillegg til akustisk mengdemåling skal det samles inn data om plante- og dyreplankton, hydrografiske forhold skal kartlegges, det skal måles på indikatorer på havforsuring og det skal gjøres kartlegging av plastpartikler.   
 
– Det er god stemning om bord og ni unge forskere fra Marokko deltar ivrig i datainnsamlingen, melder Reidar Toresen.
 
Ivrige hender sorterer pelagisk fisk
Foto: Reidar Toresen, HI