Gå til hovedinnhold

Barnehagebarn har nok jod


EMIL4097 4521

I barnehagestudien fant forskerne at 70 prosent av barna var innenfor anbefalt mengde jod. Foto: Emil Breistein/Havforskningsinstituttet

Jodnivået er lavt hos gravide og ammende i Norge, viser flere undersøkelser. En ny undersøkelse av 220 barnehagebarn viser derimot at barna har et tilstrekkelig nivå av jod.

- Dette er positive tall som viser at kostholdet til disse barna gir et inntak av jod som er innenfor anbefalingene. I denne studien var melk den viktigste jodkilden, sier forsker Ive Nerhus.

Undersøkelsene er gjort i forbindelse med barnehagestudien i FINS-prosjektet, der barn mellom fire og seks år i Bergen spiste kjøtt eller fisk til lunsj tre dager i uken i 16 uker. Målingen av jod hos barna ble gjort før spiseforsøket startet.

Verdens helseorganisasjon anbefaler en mengde jod på mellom 100 til 199 mikrogram per liter urin. I barnehagestudien fant forskerne at 70 prosent av barna var innenfor denne anbefalingen. I tillegg fant de at kun 5 prosent var under 50 mikrogram per liter urin.

Viktig å få tall på jod hos barn

 Jod er viktig for normal utvikling av hjernen og nervesystemet hos små barn, og for normal energiomsetning og vekst gjennom hele livet. Gravide og ammende har et større behov for jod siden de også skal dekke fosterets og barnets behov. Tidligere undersøkelser har vist at jodinntaket er urovekkende lavt hos gravide og ammende i Norge.

– Derfor er det nå viktig å få data på jodstatus hos barn, og disse målingene fra barnehagestudien har gitt oss unike data for akkurat denne aldersgruppen, sier Nerhus.

Mager fisk er god kilde

– Mager fisk som torsk, sei og hyse er gode kilder til jod. Men i Norge er meieriprodukter ofte den beste kilden fordi vi, og spesielt barn, spiser mest av det, sier Nerhus.

Anbefalt inntak av jod er 50 til 150 mikrogram per dag avhengig av alder. Både for lite og for mye jod kan være uheldig, og daglig jodinntak bør ikke overstige 600 mikrogram.

Jod er et viktig næringsstoff, og ved Havforskningsinstituttet er det mange prosjekter på gang som skal gi mer kunnskap om jod, og innhold av jod i ulike matvarer.

Les også: Fann enorm variasjon i jod hos fisk

 

Referanse:

Nerhus, I. m.fl: Iodine status in Norwegian preschool children and associations with dietary iodine sources: the FINS-KIDS study. European Journal of Nutrition.