Gå til hovedinnhold

HI undersøker konsekvenser av taretråling i Vikna


Tareskog med fiskestim.

Tareskog leverer mange økosystemtjenester og fungerer som leve-, oppvekst og fødeområde for rike samfunn av små og store dyr. HI undersøker hvordan disse blir påvirket av taretråling. Foto: Kjell Magnus Norderhaug/ HI

Fotograf: Kjell Magnus Norderhaug / HI

HI-forskere utfører feltarbeid i Nordøyan i Vikna kommune i Trøndelag fra 28. august til 5. september. 

HI er i disse dager tilbake på Nordøyan for å undersøke effektene av prøvetråling av tare, for fiskesamfunn i tareskog. 

Vi vil undersøke både et område som ble trålt i mai, og et område som ikke er trålt tidligere. HI er om bord i forskningsfartøyet «Fangst». 

Undersøkelsene pågår denne og neste uke. Forskerne vil bruke flere metoder i undersøkelsene; fra tradisjonelle teiner til undervannskamera og bunnstående ekkolodd. 
 
Årets undersøkelser blir sammenlignet med forundersøkelsene HI gjorde i Nordøyan i fjor. 
 
Målet er å finne ut hvordan taretråling påvirker fiskesamfunnene som bruker tareskogen som leve- og fødeområde. 
 
– Vi vet en del om tareskogens restitusjonsevne og også hvor lang tid det tar for de rike samfunnene av alger og dyr i tareskogen å komme tilbake etter taretråling, sier prosjektleder Kjell Magnus Norderhaug.   –  Vi vet mindre om hvordan taretråling påvirker fiskesamfunnene i tareskogen. 
 
–   Dette studiet er viktig for vårt samfunnsoppdrag her på HI. Vi skal levere et grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning. Det vi finner ut gjennom denne studien, skal vi bruke for å kunne gi råd om hvordan økosystemene i tareskogen best kan forvaltes.