Gå til hovedinnhold

18,7 millioner til nye prosjekter


HI 036388

Lars Helge Stien er strålende fornøyd med bevilgningen fra Forskningsrådet.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Forskningsrådet har bevilget 8,7 millioner til et prosjekt om torsk og snaut 10 millioner til et prosjekt om fiskevelferd.

– Jeg er kjempefornøyd med tildelingen. Temaet er svært viktig. Nå kan vi lære mer om hvordan sulting påvirker fiskevelferden, sier Lars Helge Stien, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Han leder et av prosjektene som nettopp har fått snaut 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet.

Sulting av oppdrettsfisk før ulike røkteoperasjoner er vanlig, og målet med prosjektet til Stien er å finne hvilken sultetid som vil gi best mulig fiskevelferd.

8,7 torskeforskemillioner

6. desember bestemte Forskningsrådets programmer Marinforsk og Havbruk hvilke prosjekter som skulle få støtte.

To prosjekter fra HI fikk en solid tildeling:

  1. Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare, ledet av Lars Helge Stien, ble tildelt 9,995 millioner kroner.
  2. Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change, ledet av Esben Moland Olsen, ble tildelt 8,711 millioner kroner.

Tre postdoktorstipender

HI er også med på tre andre prosjekter som fikk midler fra Marinforsk:

  • Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation, som ledes av NTNU.
  • Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change, som ledes av NIVA.
  • Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment, som ledes av Norsk Polarinstitutt.

Havbruk-programmet delte i tillegg ut tre postdoktorstipender til Anne-Catrin Adam, Samantha Bui og Thomas Fraser ved HI.