Gå til hovedinnhold

KNM Helge Ingstad: Ingen funn av oljekomponenter i oppdrettslaks


45363702784 6f94a98650 o

Oljevernaksjon ved KNM Helge Ingstad: Kystverket fortsetter arbeidet med å begrense de miljømessige konsekvensene etter havariet. Foto: Kystverket/ Kystvakten

Prøvesvar viser at matfisk fra seks undersøkte oppdrettsanlegg ikke har blitt forurenset av utslipp fra den havarerte fregatten. 

Natt til torsdag 8. november kolliderte KNM Helge Ingstad og tankskipet TS Sola ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. 

Kystverket ivaretar oljevernaksjonen i området. Havforskningsinstituttet har analysert prøver fra oppdrettslaks i anlegg nært havaristen, på oppdrag fra Kystverket. 

Fiskeridirektoratet samlet inn prøvene få dager etter ulykken. Nå er analysene ved HI ferdig. 

Les også: Dette vet vi om miljøforholdene ved havaristen 

 

Fra hvert oppdrettsanlegg nært havaristen ble det hentet inn 20 laks. Prøvesvarene viser ingen forhøyede verdier av oljekomponenter i matfisken. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI 

- Ikke eksponert for forurensning 

Basert på modeller av drivbaner, valgte HI ut seks oppdrettsanlegg i nærområdet. 20 fisk fra hvert anlegg ble sendt til analyse på instituttet. 

De ble undersøkt for 49 2-6 rings PAH-forbindelser, som er ulike markører for oljeforurensning. 

 – Vi skulle undersøke om laksen ble forurenset av oljeutslipp fra det havarerte fartøyet, forteller Jarle Klungsøyr, forskningssjef for miljøkjemi ved HI. 

  – Prøvesvarene viser at 99 prosent av verdiene kan regnes som bakgrunnsverdier. Det vil si at enten er ikke stoffene påvist i det hele tatt, eller påvist i svært små mengder; under ett mikrogram per kilo fiskefilet. 
 

Anne Margrethe Aase lager "laksesmoothie" av fem fisk. Dette er for å homogenisere prøvene fra hvert enkelt anlegg før analysene. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI 

Havforskningsinstituttet følger utviklingen i den statlige oljevernaksjonen som ledes Kystvernet.

Dersom det skjer nye utslipp, vurderes det fortløpende å ta nye prøver både av oppdrett- og vill- fisk samt skalldyr i området rundt Hjeltefjorden. 
 

Les også: Beredskap ved HI etter fregattulykken