Gå til hovedinnhold

HI lanserer rykende fersk infopakke om havbruk


bilde2 film

I vår nye infopakke følger vi forskerne som jobber med havbruk: hvordan fungerer det, hvilke problemer finnes det - og hvordan kan vi forske oss frem til løsninger?

Med film, tekst og bilder følger vi forskerne i «jakta på fakta» om havbruket. Bestill infopakken gratis fra HI på nett! 

I denne nye infopakken fra HI får visningssenter og skoler tilbud om kvalitetssikret utstillingsmateriale om havbruk.  

Alle visningssenter for akvakultur, skoler og andre organisasjoner som ønsker å formidle havbruksforskning til et bredt publikum, kan bestille hele eller deler av denne infopakken

Gjennom film, tekst og bilder lærer publikum om havbruk – og hvordan vi forsker på å dokumentere og løse problemer knyttet til næringen.  

Pakken er produsert for fysiske utstillinger og fysiske undervisningsareaner.

Målgruppe: Alle mellom 12 og 120 år! 

Pakken er tilrettelagt for permanente og midlertidige utstillinger, samt undervisning. 

Innholdet er kvalitetssikret av forskerne som deltar i vårt forskningsprogram for akvakultur. 

Materialet skal være forståelig for barn fra 12 år og eldre – og like lærerikt for de voksne! 

Vilkår og framgangsmåte for bestilling

Siden ulike utstillinger og arenaer har ulike tekniske løsninger, leverer vi innholdet i ulike formater. 

Aktører som fyller vilkårene, kan bestille innholdet digitalt via vår bestillingsside. Her finner du også vilkårene. 

Du bestiller pakken på vår bestillingsside.

Når vi mottar bestillingen, tar det normalt ta maksimalt 1-2 virkedager før du får pakken levert digitalt, via en lenke til innboksen din.

Last ned materialet ved å klikke på lenken.