Gå til hovedinnhold

Nå er det vår i havet


Lars Johan Naustvoll

I sørlige deler av landet starter våroppblomstringen av planteplankton i havet en gang i perioden februar til mars. Lars-Johan Naustvoll forsker på planteplankton ved stasjon Flødevigen.

Fotograf: Sebastian Bosgraaf

Det er fortsatt en stund til gresset blir grønt og bjørken spirer. Men i havet derimot, er våren allerede i full blomst. 

Grønt gress, fuglesang, gåsunger på seljetreet og lysere dager. Dette er typiske tegn som betyr at våren er her. Våren markerer slutten på vinteren og starten på sommeren. Det samme skjer i havet, bare mye tidligere enn på land.

I perioden februar til mars inntreffer nemlig våroppblomstringen av planteplankton i havet. Planteplankton, havets gress, er mikroskopiske encellede alger som danner grunnlaget for alt annet liv i havet. Planteplankton er mat for dyreplankton som krill og hoppekreps, som igjen er mat for fisk og sjøpattedyr.

– Oppblomstringen skjer veldig fort og i løpet av veldig kort tid når først kommer i gang. Delingshastigheten er høy, og som oftest er oppblomstringen ferdig på en uke, sier forsker Lars-Johan Naustvoll. 

(Foto: Sebastian Boosgraaf)

Fra ingenting til enorme mengder

Våroppblomstringen er en dramatisk økning i mengde planteplankton i havet. Mengden planteplankton går fra nesten ingenting til enorme mengder i løpet av kort tid.

Oppblomstringen er avhengig av tre ting.  I løpet av vinteren vil dypvann som er rikt på næringssaltene nitrogen, silikat og fosfat blande seg med overflaten. Dette skjer allerede i desember. En annen ting som er viktig for oppblomstringen er lysforholdene, da planteplankton er helt avhengig av lys for fotosyntese. Den siste faktoren er stabilitet i vannsøylene. Siden planteplanktonet er mikroskopisk og flyter i vannet, må bevegelsen i vannsøylen være slik at de holder seg i overflaten med gode lysforhold og næringssalter for at de skal kunne lage en stor biomasse, eller mengde, plankton.

Mikroalge som er vanlig under oppblomstringen.
Mikroalger som er vanlig under oppblomstringen.

 Når starter våren i havet?

– Tidspunktet for våroppblomstringen vil variere noe langs kysten vår. I Skagerrak, Rogaland, og Hordaland skjer det i perioden februar til mars. I Møre og Romsdal og Trøndelag skjer det i mars, og på Helgeland, i Lofoten og i Finnmark i april. Oppblomstringen starer alltid i fjordene og inne ved kysten før den spres utover, forteller Naustvoll.

Etter at planteplanktonet har brukt opp næringssaltene i overflatelaget er det ikke nok næring i overflaten og våroppblomstringen «dør ut» og synker. I løpet av sommeren skjer det små og store lokale oppblomstringer, men ikke samme mengden som på våren.

Taren spirer

Oppblomstringen av planteplankton skjer på vannoverflaten. Men stikker du hodet litt lenger ned i sjøen kan du se at de ulike tareartene er i full gang med spiring av nye blad. Det lysebrune, nye bladet vokser ut mellom stilken og det gamle bladet, og senere på våren detter den gamle delen av bladet av.

– Selv om det er lite lys midt på vinteren er det viktig for taren å være klar med et stort og nytt blad når lyset kommer tilbake. Nå er det også nok næringssalter til å vokse. Allerede fra rundt juletider bruker taren lagret næring i stilk og gammelt blad for å tjuvstarte veksten, sier forsker Arne Duinker. 

Taren kan høstes allerede nå, men de store, fine bladene finner man stort sett i april til mai. Fra juni blir kvaliteten på taren dårligere.

Sukkertare. Foto: Erling Svensen.
Sukkertare (Foto: Erling Svensen)

Denne nyhetssaken ble opprinnelig publisert 06.02.2018.

Les mer om plankton på temasidene våre.