Gå til hovedinnhold

Ingen lekkasje fra atomubåten K-159 i Barentshavet


K 159 Damage near stern

Slik ser atomubåten K-159 ut, der den ligger på 246 meters dyp ved utløpet av Murmanskfjorden. Foto: Statens strålevern

Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på havbunnen ved utløpet av Murmanskfjorden i Barentshavet.

Det viser den endelige rapporten fra et forskningstokt i området. 

– Sammen med russiske eksperter, tok vi vannprøver, prøver av havbunnen og av fisk rundt ubåten, forteller Hilde Elise Heldal, toktleder og forsker ved Havforskningsinstituttet.

– Resultatene fra toktet i 2014 viser at det ikke har vært lekkasjer fra reaktorene i atomubåten til havet, sier Heldal. 

Mulig forurensningskilde 

Ubåten har rundt 800 kilo brukt kjernebrensel om bord og ligger på 246 meters dyp, mindre enn 13 mil fra grensen til Norge. 

Den er en potensiell forurensningskilde for Barentshavet og fiskeriområder for Norge og Russland som det er viktig å følge med på. 

Ubåten sank under slep på vei til opphugging i 2003.

På tokt i Barentshavet. Foto: Hilde Elise Heldal

På tokt i Murmanskfjorden for å undersøke vraket av atomubåten K-159 i 2014. Foto: Hilde Elise Heldal 

Tokt gir kunnskap om miljøtilstand 

Norske myndigheter har i lengre tid vært opptatt av å redusere risikoen for radioaktiv forurensning i de nordlige havområdene og det er stor internasjonal interesse for overvåking av havmiljøet i nord.

- Toktet har gitt oss god kunnskap om nivåene av radioaktivitet og miljøtilstanden i området rundt ubåten. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap for å kunne gi kvalitetssikret informasjon, blant annet om det oppstår en eventuell lekkasje, sier forsker Justin Gwynn i Statens strålevern.

Deltakere på toktet var Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

På russisk side deltok Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet ble finansiert gjennom regjeringens atomhandlingsplan.