Gå til hovedinnhold

Hilde Elise Heldal

2
Forsker
Telefon: 95935857

Overvåking og forskning knyttet til radioaktive stoffer i det marine miljø.

Arbeidsområde

Mitt arbeidsområde er radioaktiv forurensning i det marine miljø. Jeg er prosjektleder for Havforskningsinstituttets overvåkingsprogram for radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder. Her følger vi blant annet med på tidstrender og geografiske trender i marine organismer, sedimenter og sjøvann.

Jeg har også deltatt som toktleder på tre norsk-russiske tokt til områder der det finnes potensielle kilder til radioaktiv forurensning: I 2012 og 2014 gikk toktene til henholdsvis Stepovogofjorden, et dumpeområde for radioaktivt avfall på østsiden av Novaja Semlja, og K-159, et atomubåtvrak som ligger på havbunnen i utløpet av Murmanskfjorden. I 2019 ble atomubåtvraket Komsomolets, som ligger på havbunnen i Norskehavet, grundig undersøkt fra «G. O. Sars» ved hjelp av ROV Ægir 6000.

Havmodellering kan brukes til å forutsi konsekvenser av utslipp fra forurensningskilder. Jeg har i samarbeid med kolleger fra Havforskningsinstituttets oseanografi og klima-gruppe studert spredning og transport av radioaktiv forurensning fra Komsomolets og K-159.

Radioaktive stoffer kan også benyttes som et verktøy til å studere prosesser i det marine miljø. Vi har brukt den naturlige radionukliden Pb-210 til å studere sedimentasjonshastigheter og alder på sedimentlag i kjerneprøver.

Curriculum Vitae

Utdanning:

1989-1995: Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt: Cand. Scient.

1997-2001: Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt: Dr. Scient.

Arbeidserfaring:

1995-1997: Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt: Vitenskapelig assistent og Forskningstekniker.

2002-2006: Havforskningsinstituttet, Post. Doc.

2007: Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt: Seniorkonsulent.

2008-d.d.: Forsker ved Havforskningsinstituttet.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Distribution of natural and anthropogenic radionuclides in sediments from the Vefsnfjord, Norway

Hilde Elise Heldal, Lena Helvik, Hallvard Haanes, Andrey Sergeevich Volynkin, Henning Jensen, Aivo Lepland
Marine Pollution Bulletin 172 p. 1-9
2021

Geochronology of sediment cores from the Vefsnfjord, Norway

Hilde Elise Heldal, Lena Helvik, Peter G. Appleby, Hallvard Haanes, Andrey Sergeevich Volynkin, Henning Jensen, Aave Lepland
Marine Pollution Bulletin 170:112683 p. 1-10
2019

Natural and anthropogenic radionuclides in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar)

Hilde Elise Heldal, Andrey Sergeevich Volynkin, Mari Komperød, Rita Hannisdal, Hilde Kristin Skjerdal, Anne Liv Rudjord
Journal of Environmental Radioactivity 205-206 (Ja) p. 42-47
2018

Observations of biota in Stepovogo Fjord, Novaya Zemlya, a former dumping site for radioactive waste

Hilde Elise Heldal, Bjarte Bogstad, Andrey V. Dolgov, Justin P. Gwynn, Hans-Christian Teien
Polar Biology 41 (Ja) p. 115-124
2017

Norwegian monitoring (1990–2015) of the marine environment around the sunken nuclear submarine Komsomolets

Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal, Janita Katrine Flo, Ingrid Sværen, Torbjørn Gäfvert, Hallvard Haanes, Lars Føyn, Anne Liv Rudjord
Journal of Environmental Radioactivity 182 (Ja) p. 52-62
2017

The impact of tidal and mesoscale eddy advection on the long term dispersion of 99Tc from Sellafield

Magne Simonsen, Øyvind Sætra, Pål Erik Isachsen, Ole Christian Lind, Hilde Kristin Skjerdal, Brit Salbu, Hilde Elise Heldal, Justin P. Gwynn
Journal of Environmental Radioactivity 177 (Ja) p. 100-112
2016

Main results of the 2012 joint Norwegian-Russian expedition to the dumping sites of the nuclear submarine K-27 and solid radioactive waste in Stepovogo Fjord, Novaya Zemlya

Justin P. Gwynn, Aleksander Nikitin, Viacheslav Shershakov, Hilde Elise Heldal, Bjørn Lind, Hans-Christian Teien, Ole Christian Lind, Rajdeep Singh Sidhu, Gunnar O Bakke, Alexey Kazennov, Denis Grishin, Anastasia Fedorova, Oxana Blinova, Ingrid Sværen, Penny Lee Liebig, Brit Salbu, Cato C. Szacinski Wendel, Elisabeth Strålberg, Nailja Valetova, Galina Petrenko, Ivan Katrich, Igor Logoyda, Iolanda Osvath, Isabelle Levy, Jean Bartocci, Mai Khanh Pham, Adam Sam, Hartmut Nies, Anne Liv Rudjord
Journal of Environmental Radioactivity 151 (Ja) p. 417-426
2013

Dispersal of the radionuclide caesium-137 (Cs-137) from point sources in the Barents and Norwegian Seas and its potential contamination of the Arctic marine food chain: Coupling numerical ocean models with geographical fish distribution data

Hilde Elise Heldal, Frode Bendiksen Vikebø, Geir-Odd Johansen
Environmental Pollution (1987) 180 (Ja) p. 190-198
2012

Dispersal of the radionuclide caesium-137 (Cs-137) from point sources in the Barents and Norwegian Seas and its potential contamination of the Arctic marine food chain: Coupling numerical ocean models with geographical fish distribution data

Hilde Elise Heldal, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Odd Johansen
Environmental Pollution (1987) 164 (Nei) p. 1-10
2012

Radiological status of the marine environment in the Barents Sea

Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal, Torbjörn Gäfvert, Oxana Blinova, Mats Eriksson, Ingrid Sværen, Anne Lene Brungot, Elisabeth Strålberg, Bredo Møller, Anne Liv Rudjord
Journal of Environmental Radioactivity 113 (Ja) p. 155-162
2011

Differential concentration of Technetium-99 (99Tc) in common intertidal molluscs with different food habits

Kjersti Sjøtun, Hilde Elise Heldal, Daniela Sabine Brakstad
Marine Pollution Bulletin 62 (Ja) p. 2420-2426
2010

Technetium-99 (Tc-99) in annual growth segments of knotted wrack (Ascophyllum nodosum)

Hilde Elise Heldal, Kjersti Sjøtun
Science of the Total Environment 48 (Ja) p. 5575-5582
2005

A framework for making qualities of indicators transparent

Kjellrun Hiis Hauge, Erik Joel Steinar Olsen, Hilde Elise Heldal, Hein Rune Skjoldal
ICES Journal of Marine Science 62 (Ja) p. 552-557
2004

The dispersion of 99Tc in the Nordic Seas and the Arctic Ocean: a comparison of model results and observations

Michael Karcher, Sebastian Gerland, Ingo Harms, Iosjpe Mikhail, Hilde Elise Heldal, Peter J Kershaw, Morten Sickel
Journal of Environmental Radioactivity 74 (Ja) p. 185-198
2004

Variability in the supply, distribution and transport of the transient tracer 99Tc in the NE Atlantic

Peter John Kershaw, Hilde Elise Heldal, Kjell Arne Mork, Anne Liv Rudjord
Journal of Marine Systems 44 (Ja) p. 55-81
2003

Bioaccumulation of 137Cs in pelagic food webs in the Norwegian and Barents Seas

Hilde Elise Heldal, L. Føyn, P. Varskog
Journal of Environmental Radioactivity 65 (Ja) p. 177-185
2002

Distribution of selected anthropogenic radionuclides (137Cs, 238Pu, 239,240Pu and 241Am) in marine sediments with emphasis on the Spitsbergen-Bear Island area

Hilde Elise Heldal, P. Varskog, L. Føyn
Science of the Total Environment 293 (Ja) p. 233-245
2002

Inferring ecological separation from regional differences in radioactive caesium in harbour porpoises (Phocoena phocoena)

Krystal A. Tolley, Hilde Elise Heldal
Marine Ecology Progress Series 228 (Ja) p. 301-309
2001

Bioaccumulation of 137Cs and 57Co by five marine phytoplankton species

Hilde Elise Heldal, I. Stupakoff, N.S. Fisher
Journal of Environmental Radioactivity 57 (Ja) p. 231-236
1997

Crystal structure of aquadinitrato-(2,9-dimethyl-1,10- phenanthroline)copper(II)

H. E. Heldal, Jorunn Sletten
Acta Chemica Scandinavica 51 (Nei) p. 122-124
1996

Syntheses and Structure Determinations of Two Copper(II)-Thione Complexes

Hilde Elise Heldal, Jorunn Sletten
Acta Chemica Scandinavica 50 (Nei) p. 596-502

Poster

2017

The impact of tidal and mesoscale eddy advection on the long term dispersion of 99Tc from Sellafield

Magne Simonsen, Øyvind Saetra, Pål Erik Isachsen, Ole Christian Lind, Hilde Kristin Skjerdal, Brit Salbu, Hilde Elise Heldal, Justin P. Gwynn
2017

Natural and anthropogenic radionuclides in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar)

Hilde Elise Heldal, Andrey Sergeevich Volynkin, Mari Komperød, Rita Hannisdal, Hilde Kristin Skjerdal, Anne Liv Rudjord
2014

Monitoring of the nuclear submarine Komsomolets

Hilde Elise Heldal, Janita Katrine Flo, Torbjörn Gäfvert, Justin P. Gwynn, Penny Lee Liebig, Anne Liv Rudjord

Mediebidrag

2019

Døden i dypet

Heldal, Hilde Elise
(Ja)

Kapitler og bøker

2015

Environmental threats - pollution and physical impacts: Pollution

Henning K.B. Jensen, Stepan Boitsov, Ingrid Sværen, Tor Erik Finne, Terje Thorsnes, Jochen Knies, Jarle Klungsøyr, Hilde Elise Heldal
(Nei) p. 145-149

Populærvitenskapelige artikler

2020

Expedition to the sunken nuclear submarine Komsomolets in the Norwegian Sea

Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal
Fram Forum 9 (Ja) p. 24-29
2014

New and expanding industries in the north – assessment, management and communication of risk

Hilde Elise Heldal, Ingrid Kvalvik, Maaike Knol, Inger Margrethe Eikelmann, Themistoklis Altintzoglou
Fram Forum (Ja) p. 82-83
2013

På jakt etter radioaktivt avfall i Karahavet

Hilde Elise Heldal, Bjørn Lind, Justin P. Gwynn, Hans-Christian Teien, Ole Christian Lind, Rajdeep Singh Sidhu, Gunnar O Bakke
Havforskningsrapporten (Ja)
2013

Joint Norwegian-Russian mission to investigate dumped atomic waste in the Kara Sea

Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal, Bjørn Lind
Fram Forum (Ja)

Faglige foredrag

2021

Forelesning i BIO216 Toksikologi

Heldal, Hilde Elise
2021

The status of the sunken nuclear submarine Komsomolets in the Norwegian Sea

Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal, Andrey Sergeevich Volynkin, Hans-Christian Teien, Louise Kiel Jensen, Shane Arthur Scheibener, Ole Christian Lind, Andrey Epifanov
2020

Forelesning i BIO216 Toksikologi

Heldal, Hilde Elise
2019

Forelesning i BIO216 Toksikologi

Heldal, Hilde Elise
2018

Joint Norwegian-Russian research cruises to dumped and sunken objects in the Barents Region

Heldal, Hilde Elise
2017

Radioaktivitet

Heldal, Hilde Elise
2016

Joint Russian-Norwegian Expeditions; Stepovogo Fjord (2012) and K-159 (2014)

Heldal, Hilde Elise
2015

Opptak og transport av radionuklider i marine næringskjeder i Arktiske områder

Heldal, Hilde Elise
2015

Overvåking av radioaktiv forurensning i det marine miljø

Heldal, Hilde Elise
2015

Radioaktiv forurensning av havet – Resultater fra undersøkelser i nordlige farvann

Heldal, Hilde Elise
2015

Sjømat og tiltak

Heldal, Hilde Elise
2014

Joint Russian-Norwegian expedition to the dumping sites for radioactive Waste and spent Nuclear fuel in the Stepovogo fjord of the Kara sea, August - September 2012: investigations performed and main results

Aleksandr Nikitin, Viacheslav Shershakov, Alexey Kazennov, Bjørn Lind, Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal, Oxana Blinova, Denis Grishin, Anne Liv Rudjord, Nailja Valetova, Galina Petrenko, Ivan Katrich, Anastasia Fedorova, Iolanda Osvath, Isabelle Levy, Jean Bartocci, Mai Khanh Phamh, Adam Sam, Hartmut Nies, Brit Salbu, Ole Christian Lind, Hans-Christian Teien, Rajdeep Singh Sidhu, Elisabeth Strålberg, Igor Logoyda
2014

Radioactive contamination in Norwegian fish and seafood 1960-2013: time trends and geographical trends.

Hilde Elise Heldal, Anne Lene Brungot, Ingrid Sværen, Torbjörn Gäfvert, Justin P. Gwynn, Penny Lee Liebig, Anne Liv Rudjord
2014

Radioaktivitet i marint miljø, overvåkingsprogram. Konsekvenser og tiltak for sjømaten, både villfisk og oppdrettet (inkl fôr).

Heldal, Hilde Elise

Annet tidsskriftbidrag

2020

Derfor er norsk atomberedskap viktig for sjømatnæringa

Heldal, Hilde Elise
IntraFish Media AS (Ja)
2016

Tsjernobyl-ulykken tok Norge på senga

Hilde Elise Heldal, Lavrans Skuterud
Forskning.no (Ja)

Rapporter og avhandlinger

2020

Radioactivity in the Marine Environment 2015, 2016 and 2017. Results from the Norwegian Marine Monitoring Programme (RAME)

Hilde Kristin Skjerdal, Hilde Elise Heldal, Anna Rand, Justin P. Gwynn, Louise Kiel Jensen, Andrey Sergeevich Volynkin, Hallvard Haanes, Bredo Møller, Penny Lee Liebig, Torbjörn Gäfvert
(Ja)
2020

Knowledge update on macroalgae food and feed safety - based on data generated in the period 2014-2019 by the Institute of Marine Research, Norway

Arne Duinker, Malin Kleppe, Even Fjære, Irene Biancarosa, Hilde Elise Heldal, Lisbeth Dahl, Bjørn Tore Lunestad
(Ja)
2020

Radioactive contamination. Annex 5: Working document.

Louise Kiel Jensen, Hilde Elise Heldal, Margarita Katkova, Justin P. Gwynn, Andrey Epifanov, Vladimir Bulgakov, Elena Eriksen, Anatoly Filin
(Ja)
2019

Cruise report: Investigation of the marine environment around the nuclear submarine “Komsomolets” 6.-10. July 2019 (IMR cruise number 2019109)

Hilde Elise Heldal, Justin P. Gwynn, Hans-Christian Teien, Andrey Sergeevich Volynkin, Louise Kiel Jensen, Shane Arthur Scheibener, Andrey Epifanov
(Ja)
2019

A study in environmental chemistry: natural and anthropogenic radionuclides in sediment cores from the Norwegian Trench and the Vefsnfjord

Lena Helvik, Hilde Elise Heldal, Hallvard Haanes
(Nei)
2018

Kvikksølvinnhold i fisk og annen sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje

Sylvia Frantzen, Håkon Magne Otterå, Hilde Elise Heldal, Amund Måge
(Ja)
2018

Investigation into the radiological status of the site of the sunken nuclear submarine K-159 in the Barents Sea

Justin P. Gwynn, Hilde Elise Heldal, Brit Salbu, Ole Christian Lind, Hans-Christian Teien, Vyacheslav Shpinkov, Georgii Artemev, Alexey Kazennov
(Ja)
2017

Radioactivity in the marine environment 2012, 2013 and 2014 - Results from the Norwegian National Monitoring Programme (RAME)

Hilde Kristin Skjerdal, Hilde Elise Heldal, Justin P. Gwynn, Elisabeth Strålberg, Bredo Møller, Penny Lee Liebig, Ingrid Sværen, Anna Rand, Torbjørn Gäfvert, Hallvard Haanes
(Ja)
2017

10 years of joint monitoring of radioactive substances in the Barents Sea

Louise Kiel Jensen, Vyacheslav Shpinkov, Hilde Elise Heldal, Justin P. Gwynn, Bredo Møller, Vladimir Bulgakov, Georgiy Artemyev
(Ja)
2017

Radioactive substances in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar)

Hilde Elise Heldal, Andrey Sergeevich Volynkin, Hilde Kristin Skjerdal, Mari Komperød, Parvine Naghchbandi, Rita Hannisdal
(Ja)
2017

Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea. WGIBAR 2017 Report, 16-18 March 2017. Murmansk, Russia. ICES CM 2017/SSGIEA:04

Elena Eriksen, Anatoly A. Filin, Espen Bagøien, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Tatiana Prokhorova, Dmitry A. Prozorkevich, Alexey A. Russkikh, Hein Rune Skjoldal, Aleksander Trofimov, Harald Gjøsæter, Natalia A. Strelkova, Lis Lindal Jørgensen, Georg Skaret, Vidar Surén Lien, Elvar H. Hallfredsson, Hilde Elise Heldal, Raul Primicerio, Andrey Zhilin, Oleg Titov, Mikhail Novikov, Per Arneberg, Roman Klepikovsky, Aleksander Benzik, Irina P. Prokopchuk
(Ja)
2015

Undersøkelser ved vraket av atomubåten K-159

Hilde Elise Heldal, Justin Gwynn
(Ja)
2015

Joint Norwegian-Russian expedition to investigate the sunken nuclear submarine K-159 in the Barents Sea

Justin Gwynn, Hilde Elise Heldal
(Ja)
2015

Radioaktiv forurensning i fisk og sjømat i perioden 1991-2011

Hilde Elise Heldal, Anne Lene Brungot, Hilde Kristin Skjerdal, Torbjørn Gäfvert, Justin Gwynn, Ingrid Sværen, Penny Lee Liebig, Anne Liv Rudjord
(Ja)
2015

Radioactivity in the Marine Environment 2011. Results from the Norwegian Marine Monitoring Programme (RAME)

Hilde Kristin Skjerdal, Hilde Elise Heldal, Torbjørn Gäfvert, Justin Gwynn, Elisabeth Strålberg, Ingrid Sværen, Penny Lee Liebig, Anne Kathrine Kolstad, Bredo Møller, Mari Komperød, Bjørn Lind, Anne Liv Rudjord
(Ja)
2014

Investigation into the radioecological status of Stepovogo Fjord. The dumping site of the nuclear submarine K-27 and solid radioactive waste. Results from the 2012 research cruise.

Justin P. Gwynn, Alexander Nikitin, Anne Liv Rudjord, Bjørn Lind, Hilde Elise Heldal, Brit Salbu, Ole Christian Lind, Hans-Christian Teien, Cato Wendel, Rajdeep Singh Sidhu, Elisabeth Strålberg, Alexander Nikitin, Viacheslav Shershakov, Nailia Valetova, Galina Petrenko
(Ja)
2014

Radioactive contamination in sediments near the sunken nuclear submarine Komsomolets, SW of Bear Island in the Norwegian Sea

Janita Katrine Flo, Hilde Elise Heldal
(Nei)
2011

Caesium-137 (137Cs) in sediment cores from the Norwegian Sea – including lead-210 (210Pb) dating and comparison with organic contamination levels)

Hilde Elise Heldal, Ida Bendixen Leinebø
(Nei)
2011

Technetium-99 (99Tc) in the North and Nordic Seas – the present status (2010) and a compilation of the Institute of Marine Research’s monitoring data (2003-2009)

Hilde Elise Heldal, Hilde Marie Mjøs Karlsen
(Nei)
2009

Technetium-99 in selected marine fauna in western Norway during 2006

Hilde Elise Heldal, Daniela Sabine Brakstad
(Nei)
2005

Radioactivity in the Marine Environment 2003. Results from the Norwegian Marine Monitoring Programme (RAME)

T. Gäfvert, L Føyn, A. L. Brungot, A. K. Kolstad, Bjørn Lind, Justin P. Gwynn, I. Sværen, P. Alvestad, H. E. Heldal, E. Strålberg, G. C. Christensen, Lindis Skipperud, Brit Salbu, J. Drefvelin, Mark Dowdall, A. L. Rudjord
(Ja)
2001

Radioactivity in Norwegian waters: Distribution in seawater and sediments, and uptake in marine organisms

Heldal, Hilde Elise
(Ja)
1995

Synteser og røntgenkrystallografiske strukturbestemmelser av kopper(II)-tion-komplekser

Heldal, Hilde Elise
(Ja)
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)