Gå til hovedinnhold

Ingen overskridelser i norsk oppdrettsfisk


Skjæring av laks på prøvemottak helgeskodvin nifes 124

Foto: Helge Skodvin

I 2017 ble over 13 000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer. Resultatene viser at nivåene av miljøgifter er under EUs grenseverdi, og det var ingen funn av ulovlige legemidler.

– Vi fant ikke nivåer av legemidler eller miljøgifter over grenseverdiene, sier forsker Rita Hannisdal.

Havforskningsinstituttet overvåker årlig norsk oppdrettsfisk, på oppdrag for Mattilsynet. Overvåkningen skal sjekke at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder ulovlige stoff eller uønskede stoff i helseskadelige mengder.

I 2017 ble 13 640 fisk undersøkt. Fiskene ble analysert i samleprøver på fem fisk fra samme merd. Over 90 prosent av prøvene i overvåkningen er laks, mens resten av prøvene er av regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Ikke miljøgifter over grenseverdiene

Oppdrettsfisken ble undersøkt for blant annet dioksin- og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere. Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.

– Vi har tidligere sett en nedgang i nivået av enkelte miljøgifter. Denne nedgangen har stoppet opp for flere av miljøgiftene, og nivåene har vært stabil de siste årene, sier Hannisdal.

Funn av lusemidler

Prøvene av oppdrettsfisk analyseres også for ulovlige og lovlige legemidler. I 16 av prøvene ble det funnet rester av lusemidler. 14 av prøvene hadde rester av lusemiddelet emamektin, mens én prøve hadde rester av cypermetrin og én inneholdt diflubenzuron. Ingen av prøvene var over EU sine grenseverdier.

– Vi analyserte også over 1000 samleprøver for stoffer som ikke er lov å bruke til oppdrettsfisk, og vi fant ikke rester av hverken ulovlige legemidler eller veksthormoner, sier Hannisdal.

Det ble heller ikke funnet rester av antibiotika i noen av prøvene.

Les rapporten her.