Gå til hovedinnhold

Noen torsk er tøffere enn andre


Cod photo Oystein Paulsen IMR

Noen torsk er modigere enn andre - og det er viktig at vi ikke fisker opp enkelte personlighetstrekk.

Visste du at også fisk har personlighet? Modig torsk la ut på tur, selv om vannet ble varmere. De mer forsiktige typene holdt seg hjemme.  

Torsken trives best i kaldt vann. Når fjordene på Sørlandet blir varmere om sommeren, søker torsken gjerne ned mot dypet, der vannet er kjøligere. 

Men noen torsk trosser temperaturstigningen. Ny forskning viser at noen fisk rett og slett er modigere enn de andre. 

Testet «personligheten» til torsk 

Gjennom flere ulike psykologiske tester, klarte forskerne å avdekke hvilken adferdstype, eller «personlighet», de ulike fiskene i forsøket hadde. 

Noen var modige og utforskende, andre var mer forsiktige og tilbakeholdne. 

Dette fant forskerne ut med å først teste fisken i akvarium – før de slapp den fri i fjorden, utstyrt med akustiske sendere, for å se om personlighetene stemte også i det fri.  

 – I akvarium ble fiskene blant annet utsatt for speiltesten, som måler hvordan et dyr forholder seg til et speil, og novel object-testen som måler i hvilken grad et dyr er skeptisk til en ukjent ting, og hvor raskt den svømmer bort og utforsker den, sier forsker Even Moland. 

Torsk takler miljøforandringer ulikt 

Når torsken så ble sluppet tilbake i fjorden, viste det seg at forskerne hadde truffet på «personlighetene»: fiskene hadde samme adferd i sjøen, som i akvarieforsøkene. 

De modigste svømte på samme måte, selv om overflatevannet ble varmere. De mer forsiktige typene holdt seg dypere, og krympet inn hjemmeområdet sitt. 

–  Dette viser at personlighet har noe å si for hvordan individer reagerer på miljøforandringer, også hos fisk, sier tidligere HI-postdoktor David Villegas-Rios, som ledet forsøkene. 

Se video: Slik gjorde forskerne det! 

Kan fiskeriene indirekte «avle» frem visse typer fisk? 

Dersom personlighet er knyttet til gener, kan de arves. Spørsmålet er om fiskeriene tar opp flest av fisk med en type personlighet, mens andre typer slipper unna. 

– Da driver fiskeriene indirekte avl, der vi til slutt kanskje bare har «feigere fisk» igjen, sier Moland. Og det kan få konsekvenser. 

 – Mer forsiktige fisk vokser gjerne saktere og har mindre hell på gyteplassen. En bestand bestående av «feig fisk» kan rett og slett være mindre produktiv, forklarer forskeren. 

 – Denne forskningen viser at vi bør forvalte bestander på en slik måte at vi ikke «fisker ut» gunstige personlighetstrekk. 

Prosjektet har vært i samarbeid med  Universitetet i Agder og Universitetet i Quebec, Canada.