Gå til hovedinnhold

Får millionstøtte til Frisk Oslofjord


HI 000190

Med forskningsfartøyet «GM Dannevig» kartlegger HI gytingen til torsken i Oslofjorden.

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte og viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake. Prosjektet Frisk Oslofjord skal bidra til å snu utviklingen.

Færder nasjonalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark og Havforskningsinstituttet står bak pilotprosjektet Frisk Oslofjord. Prosjektet skal styrke kunnskapen om naturverdiene under overflaten i nasjonalparkene og formidle denne til de som bruker Oslofjorden (se faktaboks).

Sparebankstiftelsen DnB gir 15 millioner kroner i støtte til å starte pilotprosjektet. Nå følger også Klima- og miljødepartementet opp med støtte, inntil 670.000 kroner i 2018.

Kan finne alt fra koraller til søppel

– Vi forventer å finne mye spennende natur, blant annet koraller i de bratte veggene ned i havdypet. Bunnkartleggingen vil også avdekke marine kulturverdier, samt tapte fiskeredskaper og søppel på havbunnen, forteller faglig ansvarlig havforsker Frithjof Moy.

For Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker byr på unik natur med stor variasjonen i landskap, geologi og biologi, både på land og i vann. Samtidig er nasjonalparkene gode formidlingskanaler.

Får vite hva som bør bevares

– En særlig viktig målgruppe er barn og unge. De er framtidige brukere og forvaltere av naturen i Oslofjorden. Poenget med å lage en kunnskapsbank, er å gi de kommende generasjonene eierskap til naturen og tiltak for å bevare den, Sier Frithjof Moy.

Den nye kunnskapen om leveområder og arter i Oslofjorden, skal nettopp gjøre forvaltningen i stand til å bevare viktige økosystem og restaurere de som er ødelagt.

– En Oslofjord med god tilgang på natur- og fiskeressurser holder i live kystkultur, opplevelser og grønne næringer i Norges mest folkerike område. Vi er derfor veldig glade for støtte til å sette i gang prosjektet, avslutter Moy.