Gå til hovedinnhold

Har funnet cellene som bremser kjønnsmodning


HI 037241

Erik Kjærner-Semb

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet

At hannlaks blir tidlig kjønnsmoden er et problem både for oppdrettsfisken og -næringen. Nå har forskere fra Havforskningsinstituttet funnet hvilke celler som har genet som bremser kjønnsmodningen.

- Nå har vi funnet ut hvor pubertetsgenet er regulert under kjønnsmodning hos laks. Dermed er vi et stort skritt nærmere å forstå hvordan kjønnsmodningen i laks styres og hvordan vi kan utsette den, sier postdoktor Erik Kjærner-Semb. Han forsker på laksen sitt pubertetsgen i et prosjekt der målet er å kunne utsette eller stoppe kjønnsmodningen. Resultatene er nylig publisert i Nature Scientific Reports.

Kjønnsmoden fisk blir lettere syk

- Kjønnsmoden laks blir lettere syk enn laks som ikke er kjønnsmoden. Derfor er tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks et velferdsproblem for fisken. I tillegg påfører det oppdretter økonomisk tap siden de får dårligere betalt for slik fisk, forklarer Kjærner-Semb.

Oppdrettslaks

Mennesker har samme gen

Hos laks blir hannene kjønnsmodne tidligere enn hunnene, derfor har forskerne konsentrert seg om pubertetsgenet til nettopp hannene.

- Vi har funnet ut at pubertetsgenet er aktivt i en bestemt celletype i testiklene hos hannfisk. Denne kunnskapen kan vi etter hvert bruke til å hindre at hannene blir for tidlig kjønnsmodne, sier Kjærner-Semb.

Pubertetsgenet til laks heter vgll3. Det er med på å styre hvilken alder laksen har ved kjønnsmodning.

- Det samme genet finnes i mennesker, også hos oss har det blitt assosiert med tidlig pubertet, sier Kjærner-Semb.

Helt ny kunnskap

Hvordan pubertetsgenet fungerer hos laks, og hvilke vev og stadier som er viktige, har til nå vært helt ukjent.

- Vi har analysert reguleringen av vgll3 i forskjellige vev fra laks ved å sammenligne ulike modningsstadier for å se forskjeller. Resultatene viser at vgll3 blir regulert i laksens testikler ved starten av kjønnsmodningen i kjønnscellenes støtteceller, sier Kjærner-Semb.

Pubertetsgenet vgll3 er en del av et nettverk av gener (Hippo-pathway) som er med på å regulere celledeling.

- Analysene våre viser at aktiviteten til dette nettverket blir redusert under kjønnsmodningen i hannlaks. Det tyder på at vgll3 fungerer som en brems på celledeling i testiklene, det vil si at genet holder igjen kjønnsmodningen, helt til fisken er klar for å starte puberteten. Dette genet er dermed en viktig faktor som styrer laksens alder ved kjønnsmodning, sier Kjærner-Semb.

Referanse:

Kjærner-Semb, E. et al. Vgll3 and the Hippo pathway are regulated in Sertoli cells upon entry and during puberty in Atlantic salmon testis. Sci Rep 8, 1912, doi:10.1038/s41598-018-20308-1 (2018).