Gå til hovedinnhold

Nå finner du oppdatert klimastatus på web


Bølgesvulp Sogn og Fjordane helgeskodvin nifes 086   Kopi

Foto: Helge Skodvin

I 2017 var temperaturen fortsatt over normalen i alle de norske havområdene. Vil du vite mer om hvordan det står til med kysten og havområdene våre? Oppdatert klimastatus er nå tilgjengelig på hi.no.

Overvåkning av havet er viktig for å kunne vurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og for å kunne lage tilstandsvurderinger.

Nå finner du årlig status på sirkulasjon, vannmasser og klima for kysten og de norske havområdene på egne sider på hi.no, og ikke i Havforskningsrapporten slik som tidligere.

Klimastatusen er basert på innsamling av data fra tokt og annen teknologi i løpet av året.

Kystklima

I 2017 var det fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele kysten. Men den kraftige oppvarmingen som ble registrert på 1990- og 2000- tallet har avtatt de siste årene.

Les mer om kystklimaet her.

Nordsjøen og Skagerrak

I 2017 var det fortsatt varmt i Nordsjøen og Skagerrak, og hele havområdet var varmere enn normalt gjennom hele 2017. Selv om det atlantiske dypvannet i Skagerrak også er unormalt varmt, så har innstrømningen til Nordsjøen mellom Utsira og Orknøyene vært noe lavt gjennom hele 2017.

Les mer om klimastatus for Nordsjøen og Skagerrak her.

Norskehavet

Målinger fra Norskehavet våren 2017 viser at temperaturen over hele Norskehavet var høyere enn normalt i alle dyp med unntak av sørlige og østlige områder der atlantisk vann strømmer inn i Norskehavet. Saltholdigheten har en nedadgående trend, og det sørlige Norskehavet var betydelig ferskere i 2017 enn det som er normalt.

Les mer om klimastatus for Norskehavet her.

Barentshavet

Innstrømmingen av atlanterhavsvann til Barentshavet har gått en del ned siden maksimalåret 2015, og vinteren 2017 var det mer is i Barentshavet enn årene før. På sensommeren 2017 var det temperaturer over normalen i mesteparten av Barentshavet.

Les mer om klimastatus for Barentshavet her.