Gå til hovedinnhold

Fisk er en god kilde til jod


nifes holmen 16 TorskHaand Senneset

Foto: Eivind Senneset

Jod er et næringsstoff som kroppen vår trenger. Det er spesielt viktig for sårbare grupper som unge kvinner, gravide og ammende å ha tilstrekkelig mengde jod i kroppen.

Den siste tiden har det vært en debatt om jod blant annet i NRK Ytring.

– Ved Havforskningsinstituttet er det mange prosjekter på gang som vil gi oss enda mer kunnskap om jod, sier seniorforsker Lisbeth Dahl.

Hun kan også fortelle at mager fisk er en av de beste naturlige kildene til jod i vårt kosthold.

– Fisk må være med i jod-debatten, påpeker Dahl.

Hvorfor er jod viktig?

– Jod er viktig for normal utvikling av hjernen og nervesystemet hos foster og små barn, og for normal energiomsetning og vekst gjennom hele livet, forteller Lisbeth Dahl.

Gravide og ammende har et større behov for jod siden de også skal dekke fosteret og barnets behov. Verdens helseorganisasjon slår fast at mangel på jod er den største årsaken til hjerneskade som kan forebygges på verdensbasis.

I det norske kostholdet er sjømaten den matvaregruppen som inneholder mest jod. Det er først og fremst den magre fisken som torsk, hyse og sei som inneholder mye jod. Sild og makrell, som er fete fiskeslag, er også gode kilder. Andre gode kilder til jod er melk og melkeprodukter, og det er spesielt brunosten som inneholder mye jod.

Fisk bidrar også med mange andre gode næringsstoffer som man ikke finner så mye av i andre matvarer, og derfor er det i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold et mål at fiskeinntaket i befolkningen skal øke med 20%.

Vi forsker på jod fra havet

Flere nyere studier viser at jodinntaket er urovekkende lavt i deler av befolkningen i Norge. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) viser at barn av mødre med lavt jodinntak i svangerskapet har økt risiko for språkforsinkelse, atferdsproblemer og redusert finmotorikk ved 3 års alder.

Jod er et viktig tema, og i flere pågående prosjekter her på Havforskningsinstituttet forskes det på hvordan mat fra havet kan sikre tilstrekkelig jodstatus. I «Mammas mat»-studien, som nå er i sluttfasen ser forskerne på hvordan inntak av mager fisk i svangerskapet påvirker mors jodstatus, samt barnets utvikling ved ett års alder.

– Fra studiene blant småbarn, barnehagebarn og ungdommer har vi nå fått unike data på jodstatus og hvilke matvarer som bidrar mest. Resultatene kommer fortløpende, sier Dahl.

Det pågår også arbeid med å analysere innholdet av jod i matvarer, morsmelk, og tang og tareprodukter. Nylig er det undersøkt innhold av jod flere ulike fiskearter og fiskeprodukter, samt de viktigste meieriproduktene og egg. Disse undersøkelsene gir oppdaterte tall på jod, og vil bli gjort tilgjengelig i Sjømatdata, og i Matvaretabellen.

Tar jod på alvor

Helsedirektoratet er i gang med å følge opp flere av tiltakene som ble foreslått i rapporten «Risiko for jodmangel i Norge», som Nasjonalt råd for ernæring la frem i 2016. Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal nå gjøre en nytte- og risikovurdering av behovet for beriking av jod til salt.

Kostrådene om inntak av meieriprodukter er også blitt konkrete på mengde, og gravide som ikke drikker nok melk eller har et lavt inntak av fisk anbefales nå å ta tilskudd av jod.