Gå til hovedinnhold

Rømt leppefisk kan påvirke lokale bestander


grønngyltTonjeKSørdalen

I Midt-Norge er etterpørselen etter rensefisk til oppdrettsanlegg større enn tilgangen på lokalfanget fisk. Leppefisk blir derfor importert fra Skagerrak, der det er lite lakseoppdrett. (Foto: Tonje Knutsen Sørdalen / HI)

Laks som rømmer fra oppdrettsanlegg er et kjent problem. Ny forskning viser at også leppefisk kan rømme og spre gener hos «lokalbefolkningen».

Millioner av villfanget leppefisk brukes for å spise lus i oppdrettsmerder. I Midt-Norge importeres mye av leppefisken fra Sørlandet og Svenskekysten. Nå har svenske og norske havforskere påvist at grønngylt i Trøndelag har funnet seg partner importert fra sør.

– Av 40 grønngylt vi tok prøver av i Flatanger, var 2 førstegenerasjons hybrider. 12 var mulige andregenerasjons hybrider. Disse trønderne hadde altså en forelder eller besteforelder fra Sørlandet, forklarer havforsker Kim Halvorsen.

Har store genetiske forskjeller

Grønngylten er svært stasjonær og vokter eggene i reder. Sandbankene på Jæren er uegnet for redebygging og danner en naturlig barriere for familiebånd mellom sør og nord.

– Fordi grønngylten er så stedbunden, er det store forskjeller mellom de ulike bestandene. Hybridisering kan i verste fall true lokale tilpasninger, som hos laks, sier Halvorsen. 

– Vi har først og fremst vist at det skjer og vil se nærmere på omfanget og mulige konsekvenser.

– Rømming eneste forklaring

– Dere påviser kontakt mellom nordlig og sørlig grønngylt. Men hvordan kan dere slå fast at disse har rømt fra oppdrettsanlegg?

– I Flatanger fant vi lokale gener pluss gener fra Skagerrak. Men midtveis, i Austevoll, fant vi ingen sørlandsgener. Den eneste forklaringen på at vi finner sørlige gener i Flatanger, er transport, forklarer Halvorsen.

– Det er også kjent at leppefisk rømmer fra anlegg for eksempel ved å klemme seg gjennom noten, men det er første gang vi viser at det har påvirket lokale bestander.

Grønngylten i sør hadde i hovedsak sørlige gener illustrert i blått. I Flatanger var genmaterialet hos de analyserte fiskene mer blandet. (Figur fra artikkelen)

Også bergnebb kan være hybridisert

Bergnebb er en annen leppefisk som blir fanget og satt i arbeid som rensefisk. En studie publisert i fjor fant at vill bergnebb i Midt-Norge skilte seg mindre enn ventet fra sørlig bergnebb. 

– Det kan bety at rømming og innkryssing allerede har preget denne arten, sier Halvorsen.

– Kan det også bety at disse er naturlig likere?

– Bergnebben bygger ikke rede, men legger frittflytende egg. Jærkysten vil ikke være et hinder, og bergnebb er jevnt over likere. Det interessante i studien var at forskjellene økte gradvis med avstand fra sør til nord. Men så var de plutselig mindre igjen i Flatanger! Resultatet var interessant, men ikke tydelig nok til å konkludere.

Skal sjekke fisk for sykdom

I takt med økende bruk av rensefisk, har HI intensivert undersøkelsene på både bergnebb og grønngylt.

(Les også: Foreslår soner for fiske av leppefisk)

– I tillegg til å se mer på omfanget av hybridisering, vil vi kartlegge sykdomsbildet hos rømt og lokal fisk. Vi ønsker å vite mer om risikoen for sykdomsspredning fra importert leppefisk, avslutter han.

Vitenskapelig artikkel

Faust E, Halvorsen KT, Andersen P, Knutsen H, André C.: Cleaner
fish escape salmon farms and hybridize with local wrasse populations. Royal Society Open Science. (2018)
http://dx.doi.org/10.1098/rsos.171752