Gå til hovedinnhold

Hva slags torsk ble funnet ved Jan Mayen?


Bjarte Bogstad

Bjarte Bogstad viser hvor Jan Mayen-torsken kan ha kommet fra.

Fotograf: Odd Kristian Dahle / Fiskebåt

Havforskningsinstituttet jobber med å analysere øresteiner og DNA-et til torsk fanget ved Jan Mayen. Svarene vil trolig kunne si om torsken tilhører nærliggende bestander eller om det er en ny torskebestand som er funnet.

I september fikk Havforskningsinstituttet (HI) prøver av torsk som var tatt av fiskebåten «Loran» ved Jan Mayen i sommer. Torskefangstene, som fortsatte utover høsten og til slutt endte på 450 tonn, ble oppdaget ved en tilfeldighet. Fiskebåten, som driver linefiske, var egentlig på jakt etter blåkveite.

– Vi har fått tilsendt prøver fra én fangst, cirka 50 fisk, sier Bjarte Bogstad, forsker og bestandsansvarlig for torsk i Barentshavet ved HI.

I tillegg har fiskebåten tatt flere prøver som ligger på fryselageret til fiskebåten, og som eventuelt kan bli analysert på et senere tidspunkt.

Vil ta tid å få svar

Det interessante spørsmålet er nemlig: Hva slags torsk er det som ble funnet ved Jan Mayen? Har fiskerne funnet en ny torskebestand? Dette området har ikke tidligere vært kjent for å være et område med mye torsk, og det har foregått minimalt med torskefiske her.

– Nå driver vi og analyserer prøvene vi har fått. Øresteinene blir lest, og vi skal gjøre genetiske analyser, sier Bogstad.

Flere faggrupper ved HI er involvert i arbeidet, og resultatene fra analysene skal sammenlignes med prøver HI har av torsk fra nærliggende områder, som er mer kjent for torskefiske, sier Bogstad.

– Torsken som ble fanget i sommer og i høst kan være fra en nærliggende torskebestand fra Island, Grønland eller Barentshavet, det kan være en foreløpig ukjent lokal bestand ved Jan Mayen eller en blanding av flere bestander, legger han til.

Det ble også tatt prøver av torsk fra det samme området ved Jan Mayen i 2010, og disse analysene kommer forskerne også til å hente frem igjen.

– Vi får analysert prøvene vi har fått før jul, men det er litt begrenset hvilke konklusjoner vi kan trekke av prøver fra bare én fangst. Så et svar med to streker under kan ta litt tid, sier HI-forskeren.

Torsk på tråldekk. (Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet)

Tviler på Klondike-stemning

Bogstad har likevel liten tro på at det eventuelt vil bli et rush av fiskebåter til Jan Mayen-området.

– Jeg tror ikke det kan bli et nytt «Klondike», fordi det området torsken kan bli fisket i er for lite geografisk, sier han.

Mesteparten av området i Jan Mayen sonen er nemlig for dypt for torskefiske, forklarer Bogstad.

– Sånn som det er nå blir fangst av torsk ved Jan Mayen avregnet fra kvoten av torsk fra Barentshavet, men hvis det dette viser seg å ikke være barentshavtorsk, kan det bli aktuelt å endre på dette, sier forskeren.